Home Blog Pagina 4

VVD pleit voor extra mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken

Op 1 juli jongstleden is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet geeft burgemeesters meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Woonoverlast...

VVD tevreden met gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren

Tijdens de bespreking van de jaarstukken over het jaar 2016 heeft de VVD het college complimenten gegeven over het gevoerde financiële beleid van de...

VVD blij met extra telefoonmast Oldeholtpade

Al jaren is de dekking van mobiel telefoon- en dataverkeer in Oldeholtpade en Nijeholtpade en de omgeving daar omheen slecht te noemen.  Eindelijk lijkt...

VVD wil camperplaatsen realiseren bij Driewegsluis

De VVD is voorstander van het ontwikkelen van camperplekken in onze gemeente. Deze manier van recreëren mag zich de snelst groeiende vorm van het...

De VVD afdelingen van Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland smelten samen...

Modernisering partijstructuur Het aangenomen voorstel van het VVD Hoofdbestuur om te komen tot een open en toegankelijke partij met een krachtige en slagvaardige organisatie is...

Nijeholtpade wordt veiliger en beter bereikbaar!

De provincie Fryslân werkt vanaf maandag aan het kruispunt bij Nijeholtpade. Het kruispunt in de Stellingenweg moet veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Daarnaast...

Aangenomen uitvoeringsprogramma zal de toeristische sector in Weststellingwerf gaan versterken!

De VVD is blij met het enthousiasme waarmee de toeristische samenwerken en tot een gezamenlijke uitvoeringsprogramma zijn gekomen. De ondernemers werken samen in een...

VVD vraagt aandacht voor maaibeleid bij sportverenigingen in Weststellingwerf

De VVD in Weststellingwerf heeft bij monde van Ed de Vries aandacht gevraagd voor het gemeentelijk maaibeleid bij sportverenigingen in onze gemeente. De gemeente...

Vandalen moeten betalen!

De VVD heeft met boosheid en teleurstelling kennis genomen van het feit dat de plaggenhutten aan de Spokeplas in Noordwolde vorige week zondagnacht wederom...

Gemeente peilt behoefte naar snel internet

Omdat inwoners en ondernemers in het buitengebied van Weststellingwerf vaak een trage internetverbinding hebben inventariseert de gemeente deze zomer, mede naar aanleiding van een...