Home Blog Pagina 4

VVD Weststellingwerf stelt kandidatenlijst voor de verkiezingen vast

VVD Weststellingwerf heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. Lijsttrekker is Jack Jongebloed uit Oosterstreek. Op de hogere plaatsen op de lijst staan...

VVD blij met verlaging van de woonlasten in 2018!

De gemiddelde woonlast voor inwoners van Weststellingwerf voor 2018 gaat ten opzichte van 2017 dalen! De stijging van het tarief voor de rioolheffing wordt...

Algemene Beschouwingen 2017: “Een ontzettend gaaf land!”

Dit zijn alweer de laatste algemene beschouwingen van deze coalitieperiode. Een periode waarin lokaal veel bereikt is. De Onderdoorgang is gerealiseerd, de Grindweg is...

VVD pleit voor extra mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken

Op 1 juli jongstleden is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet geeft burgemeesters meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Woonoverlast...

VVD tevreden met gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren

Tijdens de bespreking van de jaarstukken over het jaar 2016 heeft de VVD het college complimenten gegeven over het gevoerde financiële beleid van de...

VVD blij met extra telefoonmast Oldeholtpade

Al jaren is de dekking van mobiel telefoon- en dataverkeer in Oldeholtpade en Nijeholtpade en de omgeving daar omheen slecht te noemen.  Eindelijk lijkt...

VVD wil camperplaatsen realiseren bij Driewegsluis

De VVD is voorstander van het ontwikkelen van camperplekken in onze gemeente. Deze manier van recreëren mag zich de snelst groeiende vorm van het...

De VVD afdelingen van Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland smelten samen...

Modernisering partijstructuur Het aangenomen voorstel van het VVD Hoofdbestuur om te komen tot een open en toegankelijke partij met een krachtige en slagvaardige organisatie is...

Nijeholtpade wordt veiliger en beter bereikbaar!

De provincie Fryslân werkt vanaf maandag aan het kruispunt bij Nijeholtpade. Het kruispunt in de Stellingenweg moet veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Daarnaast...

Aangenomen uitvoeringsprogramma zal de toeristische sector in Weststellingwerf gaan versterken!

De VVD is blij met het enthousiasme waarmee de toeristische samenwerken en tot een gezamenlijke uitvoeringsprogramma zijn gekomen. De ondernemers werken samen in een...