Home Blog Pagina 5

VVD zet in op lage woonlasten, goede voorzieningen en versterking van...

Afgelopen maandag werd de kadernota in de gemeenteraad behandeld. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat er de komende jaren wel en...

Weststellingwerf staat als een huis!

Lees hieronder de algemene beschouwingen zoals die door fractievoorzitter Roelof Theun Hoen zijn uitgesproken op 4 juli 2016. Weststellingwerf staat als een huis! Vergelijk de gemeente...

Groen licht voor fusie tussen Comperio en Primo

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft op 4 april 2016 unaniem ingestemd met de voorgenomen fusie van de onderwijsinstellingen Comperio en Primo, die in respectievelijk...

VVD pleit voor snel internet in Weststellingwerf!

De VVD Weststellingwerf heeft samen met de coalitiepartners PvdA en CDA een motie ingediend die ervoor pleit dat er op korte termijn snel internet...

VVD Weststellingwerf is vriend van het Sportgala!

Op 15 maart wordt voor de tweede keer in Victoria Park in Wolvega het sportgala De Stellingwerven georganiseerd. De VVD Weststellingwerf draagt sport een...

VVD stemt in met mogelijke komst zonneparken in Weststellingwerf

Door in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging heeft de gemeenteraad van Weststellingwerf de mogelijke komst van 2 zonneparken in onze gemeente mogelijk gemaakt. De...

VVD Weststellingwerf blij met herfinanciering leningen en jaarlijkse besparing van bijna...

Door herfinanciering van haar leningenportefeuille bespaart de gemeente Weststellingwerf bijna € 200.000,- aan rente per jaar. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat...

De VVD wil verkenning van het scenario ‘Poort van Friesland’

Na bijna 500 jaar als zelfstandige gemeente gefunctioneerd te hebben beraad de gemeenteraad zich over de politiek-bestuurlijke toekomst van Weststellingwerf. Aanleiding hiervoor is het...

Bestuursvergadering 25 november

VVD Weststellingwerf neemt afscheid van Sylvia Heida Op woensdag 25 november jongstleden hield de VVD Weststellingwerf haar halfjaarlijkse ledenvergadering. Deze vond dit keer plaats in...

Officiële afsluiting herinrichting Grindweg

Wolvega – De herinrichting van de Grindweg in Wolvega werd dinsdagmiddag afgesloten. Na een korte toepspraak plantte wethouder Jack Jongebloed samen met een paar...