Home Blog Pagina 6

VVD Weststellingwerf is vriend van het Sportgala!

Op 15 maart wordt voor de tweede keer in Victoria Park in Wolvega het sportgala De Stellingwerven georganiseerd. De VVD Weststellingwerf draagt sport een...

VVD stemt in met mogelijke komst zonneparken in Weststellingwerf

Door in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging heeft de gemeenteraad van Weststellingwerf de mogelijke komst van 2 zonneparken in onze gemeente mogelijk gemaakt. De...

VVD Weststellingwerf blij met herfinanciering leningen en jaarlijkse besparing van bijna...

Door herfinanciering van haar leningenportefeuille bespaart de gemeente Weststellingwerf bijna € 200.000,- aan rente per jaar. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat...

De VVD wil verkenning van het scenario ‘Poort van Friesland’

Na bijna 500 jaar als zelfstandige gemeente gefunctioneerd te hebben beraad de gemeenteraad zich over de politiek-bestuurlijke toekomst van Weststellingwerf. Aanleiding hiervoor is het...

Bestuursvergadering 25 november

VVD Weststellingwerf neemt afscheid van Sylvia Heida Op woensdag 25 november jongstleden hield de VVD Weststellingwerf haar halfjaarlijkse ledenvergadering. Deze vond dit keer plaats in...

Officiële afsluiting herinrichting Grindweg

Wolvega – De herinrichting van de Grindweg in Wolvega werd dinsdagmiddag afgesloten. Na een korte toepspraak plantte wethouder Jack Jongebloed samen met een paar...

De eerste auto……

Wolvega – De eerste auto ging maandagmorgen vroeg door de onderdoorgang Om den Noort in Wolvega. De ingebruikneming is eerder dan gepland. De werkzaamheden,...

Nog geen goedkeuring Raad voor fusie Comperio

De VVD heeft ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 van de stichting Comperio, die het basisonderwijs in Weststellingwerf (en Ooststellingwerf) verzorgd....

Prijswinnaar spijker-slaan Linde Festival

VVD Weststelingwerf stond bij het Linde Festival te Wolvega met een kraam om in gesprek te gaan met de kiezers. De kiezer kon meedoen...

owo

De VVD Weststellingwerf heeft vrijdagavond 18 september 2015 haar leden geïnformeerd en geraadpleegd over de OWO-samenwerking. Uit het gesprek met de leden kwamen vragen...