Home Blog Pagina 6

Nijeholtpade wordt veiliger en beter bereikbaar!

De provincie Fryslân werkt vanaf maandag aan het kruispunt bij Nijeholtpade. Het kruispunt in de Stellingenweg moet veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Daarnaast...

Aangenomen uitvoeringsprogramma zal de toeristische sector in Weststellingwerf gaan versterken!

De VVD is blij met het enthousiasme waarmee de toeristische samenwerken en tot een gezamenlijke uitvoeringsprogramma zijn gekomen. De ondernemers werken samen in een...

VVD vraagt aandacht voor maaibeleid bij sportverenigingen in Weststellingwerf

De VVD in Weststellingwerf heeft bij monde van Ed de Vries aandacht gevraagd voor het gemeentelijk maaibeleid bij sportverenigingen in onze gemeente. De gemeente...

Vandalen moeten betalen!

De VVD heeft met boosheid en teleurstelling kennis genomen van het feit dat de plaggenhutten aan de Spokeplas in Noordwolde vorige week zondagnacht wederom...

Gemeente peilt behoefte naar snel internet

Omdat inwoners en ondernemers in het buitengebied van Weststellingwerf vaak een trage internetverbinding hebben inventariseert de gemeente deze zomer, mede naar aanleiding van een...

VVD zet in op lage woonlasten, goede voorzieningen en versterking van...

Afgelopen maandag werd de kadernota in de gemeenteraad behandeld. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat er de komende jaren wel en...

Weststellingwerf staat als een huis!

Lees hieronder de algemene beschouwingen zoals die door fractievoorzitter Roelof Theun Hoen zijn uitgesproken op 4 juli 2016. Weststellingwerf staat als een huis! Vergelijk de gemeente...

Groen licht voor fusie tussen Comperio en Primo

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft op 4 april 2016 unaniem ingestemd met de voorgenomen fusie van de onderwijsinstellingen Comperio en Primo, die in respectievelijk...

VVD pleit voor snel internet in Weststellingwerf!

De VVD Weststellingwerf heeft samen met de coalitiepartners PvdA en CDA een motie ingediend die ervoor pleit dat er op korte termijn snel internet...

VVD Weststellingwerf is vriend van het Sportgala!

Op 15 maart wordt voor de tweede keer in Victoria Park in Wolvega het sportgala De Stellingwerven georganiseerd. De VVD Weststellingwerf draagt sport een...