Jack Jongebloed
Wethouder

E-mail: j.jongebloed@Weststellingwerf.nl

Portefeuille: financiën, belastingen, vastgoedbeheer, vastgoed informatievoorziening, dorpenbeleid, werelderfgoed Unesco (vervolg Turven uit het oosten), wegen, bruggen, waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer, afval, openbaar groen, landinrichting/gebiedscommissie, landschapsbeheer, begraafplaatsen, rioolbeheer

Roelof Theun Hoen
Fractievoorzitter

E-mail: roeloftheun_vvd@hotmail.com
Tel: 06 – 29349829

Portefeuille: financiën

Ed de Vries
Fractiesecretaris

E-mail: eddevries.vvdweststellingwerf@ziggo.nl
Tel: 06 – 53316216

Portefeuille: Bestuur en organisatie, Maatschappelijke en sociale voorzieningen (participatie), WMO portefeuille jeugdzorg

Geppie Jorritsma-Postma
Fractielid

E-mail: jengjorritsma@home.nl
Tel: 0561-432643

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Sport, cultuur, recreatie, groen, vervoer, verkeer, waterstaat, volksgezondheid en milieu

Peter Ernst
Fractielid

E-mail: phernst@telfort.nl
Tel: 06 – 21233818

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, economische zaken

Richard Bos
Fractielid

E-mail: richardbos@hotmail.com
Tel: 06 – 51926072

Portefeuille: wordt nog nader ingevuld