4. Ed de Vries

0
1935

Ik ben Ed de Vries en woon samen met mijn gezin met veel plezier in Oldeholtpade. Ik ben nummer 4 op de kieslijst. Mijn dagelijks werk doe ik voor klanten van Woonfonds. Dit is een hypotheekbank en is onderdeel van Achmea. Met mijn collega’s proberen wij elke dag aantrekkelijke en bijzondere oplossingen te vinden voor klanten die een woning willen kopen en daarvoor een passende financiering nodig hebben. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij woongenot bieden en dat doen wij in zowel goede als minder goede tijden. In dat laatste geval kunnen klanten óók op ons rekenen.

Datzelfde geldt voor de inwoners van Weststellingwerf, die kunnen rekenen op de VVD. Maar niets komt zo maar aanwaaien, daar hebben we uw stem voor nodig. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, maar het is van groot belang om nu door te pakken en te zorgen dat in onze gemeente werk, economische groei en welvaart op langere termijn verankerd wordt.

In de afgelopen 4 jaar heb ik als raadslid mee mogen werken om zaken als de WMO, armoedebestrijding, bijstand en jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente te laten verschuiven. Ik ben er trots op dat we dit goed hebben kunnen organiseren. Over het algemeen is de zorg in onze gemeente goed geregeld en kunnen we dit betalen met het geld dat we daarvoor hebben.

Zaken als zorg, bijstand en armoedebestrijding kosten erg veel geld en als we voldoende willen blijven investeren in goede gemeentelijke zorg, zullen we ook aandacht moeten hebben voor de inkomsten van onze gemeente. Daarvoor hebben we een goede lokale economie nodig waarin ondernemende mensen, creatievelingen en mensen die niet bang zijn voor de toekomst, ruimte hebben om te ontplooien. Zij creëren werk en meer werk betekent minder uitkeringen. Hierdoor zorgen we voor voldoende geld voor mensen die echt niet kunnen werken en die onze ondersteuning dus hard nodig hebben.

Hoe je het ook bekijkt: een baan de beste sociale voorziening. Werk zorgt niet alleen voor een inkomen, maar geeft ook eigenwaarde en trots. Ik wil mij de komende jaren hard blijven maken om iedereen die kan werken ook zoveel mogelijk werkt.

Daarnaast is het van belang om Weststellingwerf een gemeente te laten zijn waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat mensen die niet volledig zelfstandig kunnen functioneren en ondersteuning nodig hebben kunnen rekenen op de gemeente. Maar wel met als uitgangspunt dat we uitgaan van wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Je hebt dan misschien een beperking, je bent niet je beperking!

Stemmen op VVD Weststellingwerf: Gewoon Doen!