6. Edwin Bathoorn

0
1880

Ik ben Edwin Bathoorn, woonachtig in Wolvega. Samen met mijn vrouw en drie kinderen. Ik ben nummer 6 op de kieslijst. Ik ben ruim 17 jaar werkzaam binnen het HR vakgebied. Sinds eind jaren 90 ben ik de VVD gaan volgen omdat de liberale uitgangspunten mij aanspreken: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Sinds 2009 ben ik actief binnen de VVD Weststellingwerf.

De landelijke politiek is mooi om te volgen, maar voelt zeker ook ver weg. Hoe anders is dat met de lokale oftewel de gemeentepolitiek. Onderwerpen bespreekbaar maken en op de gemeentelijke politieke agenda zetten en daarmee gewoon mogelijk maken en uitvoeren. Dat is ook wat ik in de afgelopen jaren binnen de VVD Weststellingwerf heb ervaren. Ervaren vanuit mijn rol in het bestuur en ook vanuit mijn rol in de schaduwfractie. Mijn volgende stap is mijn betrokkenheid in de rol van raadslid.

De VVD Weststellingwerf heeft zeer actief bijgedragen om onze gemeente dichter bij haar ondernemers en inwoners te brengen. In onze gemeente is het veilig wonen en werken doordat in de afgelopen jaren hierover besluiten zijn genomen. Nu kunnen we doorpakken om van Weststellingwerf een nog veiligere woon- en werkomgeving te maken. Veiligheid onder andere op het gebied van infrastructuur, zoals het verkeer rondom onze basisscholen en sportfaciliteiten. Ook moeten we doorpakken om van Weststellingwerf een krachtig ondernemersklimaat en een fijne woonomgeving te maken. Ondernemers die snel en gemakkelijk bij de gemeente terecht kunnen. Een gemeente waar een ieder meedoet omdat we in beginsel allemaal gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen krijgen, die een ieder binnen zijn of haar eigen vermogen zelf invult en is gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Hoe kijk jij naar de gemeente Weststellingwerf? Welke zaken vind jij goed gaan en welke kunnen verbeteren? Weet dat jij daar via de gemeenteraadsverkiezingen wat aan kan doen! Dus waar ga jij op stemmen bij de aanstaande verkiezingen? Ik voor doen en stem op de VVD. Kies voor doen, kies ook VVD. 

Stemmen op VVD Weststellingwerf: Gewoon Doen!