6. Sylvia Heida

0
3709

Ik ben 45 jaar en getrouwd met Cees. Ik ben niet alleen raadslid voor de VVD, maar ook manager bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst. Ik vind het belangrijk dat wij, als fractie, ons blijven inzetten voor u als inwoner en voor onze gezamenlijke mooie woon- en leefomgeving. U als inwoner weet wat u belangrijk vindt. Binnen de mogelijkheden die wij hebben als fractie, zullen wij er altijd naar streven het beste eruit te halen wat recht doet aan de situatie. Ik noem als voorbeeld de centrumvisie van Wolvega die gezamenlijk tot stand is geko- men, maar ook het ondersteunen van de vele initiatieven die er vanuit de gemeenschap komen. Met veel plezier wil ik mij hier- voor de komende 4 jaren wederom inzetten. Stem daarom op mij; ik ga voor het verhaal achter de regels. Ik sta op plaats 6!