Begroting voor 2021 aangenomen

0
1912

De gemeentelijke begroting voor 2021 is door de raad vastgesteld op 2 november 2020. Een ruime meerderheid van de raad stemde daar mee in. VVD-fractievoorzitter Richard Bos opende zijn algemene beschouwingen door een hart onder de riem te steken van de mensen die getroffen zijn door corona en van kwetsbare ouderen die nu eenzamer zijn en jongeren die veel vermaak onthouden wordt. “Laten we vooral goed omkijken naar elkaar en ons houden aan de maatregelen die zijn getroffen door de overheid,” zo riep Bos de inwoners op.

Vervolgens gaf hij een overzicht van mooie projecten waar het College voor onze inwoners in 2021 actief mee aan de slag gaat. Bos: “We gaan aan de slag met projecten waar we stiekem best wel trots op mogen zijn, die een kwaliteitsimpuls geven aan de dorpen, goed zijn voor werkgelegenheid, inwoners, ondernemers, bezoekers, toerisme en recreatie.”

“In 2021 zal gestart worden met de aanleg van een nieuw, prachtig fietspad langs de Linde, tussen Blessebrug en Kontermansbrug. Ook de aanpak en vernieuwing van het winkelcentrum in Wolvega zal in 2021 echt van start gaan. De schop gaat de grond in voor de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse en ook Driewegsluis komt in een stroomversnelling. Tenslotte zal de raad besluiten over de aanleg van het laatste deel van de Lindewijk. Dat belooft een prachtig innovatief nieuw stukje Wolvega te worden met woningen voor ouderen, starters en middeninkomens in een prachtige, groene en klimaatadaptieve leefomgeving,” aldus Richard Bos.

Een kanttekening maakte de VVD ook bij de begroting, omdat de kosten in het sociaal domein, waar 40% van de totale begroting (van bijna 80 miljoen euro) in om gaat, alsmaar stijgen. Het college werkt er hard aan om hier grip (Wmo, jeugdzorg) op te krijgen, maar is ook voor een groot deel afhankelijk van de rijksoverheid die diverse taken bij de gemeente heeft neergelegd en daar te weinig geld bij geleverd heeft. “Gelukkig heeft het College de laatste jaren goed op de centen gepast, en hebben we een eenmalige meevaller doordat de precariogelden nu beschikbaar komen. Door deze combinatie kunnen we nu een stootje hebben en de economie een boost geven, zodat ook na corona, Weststellingwerf er staat,” zo zei Bos. “Tegelijkertijd zijn we er trots op dat de rekening niet – zoals in veel andere gemeenten – wordt neergelegd bij huiseigenaren. De ozb stijgt slechts met inflatie en de andere lokale lasten kennen ook slechts een beperkte stijging.”

In 2021 moet de gemeente een zogenaamde ’transitievisie warmte’ maken, waarin staat hoe je als gemeente alle huizen CO2 neutraal wilt krijgen in 2050. Bos: “Een enorme klus, die niet overhaast moet worden ingezet. De VVD zet in op haalbaar en betaalbaar. En

Fractievoorzitter Richard Bos

voordat we daar aan toe zijn, is de beste manier om energie te besparen nog steeds door minder te verbruiken. Om het draagvlak voor energiebesparing bij de inwoners en ondernemers van Weststellingwerf te vergroten, stellen we met CDA en WB 500.000 euro extra beschikbaar om inwoners en bedrijven te ondersteunen en initiatieven voor verduurzaming in de dorpen een steuntje in de rug te geven.” Dit voorstel werd door alle partijen in de raad ondersteund.

Lees hier de volledige Algemene Beschouwingen van de VVD