Nieuw bestuur VVD in Friesland

0
3150

Op de VVD ledenvergadering van 30 januari 2020 is het nieuwe bestuur van de VVD regio Fryslân gekozen en benoemd. De kersverse voorzitter is Zwany van Brussel uit Heerenveen. Als Weststellingwerfse VVD zijn we er trots op dat wij als VVD-netwerk Zuidoost Friesland de voorzitter mogen leveren.

De overige bestuursleden zijn:

  • Eric Ter Keurs – Vice voorzitter & contactpersoon Provinciale Staten
  • Remko Boonstra – Secretaris & Penningmeester
  • Tila Zur Lage – Talentmanagement & Opleidingen
  • Monique van der Meer – Campagne & Communicatie
  • Piet Osinga – Ledenwerving & contactpersoon Waterschap


Het gehele bestuur staat op de foto bij dit bericht. Daarop van links naar rechts, waarnemend voorzitter Ger Jaarsma, Tila Zur Lage, Monique van der Meer, Zwany van Brussel, Eric ter Keurs, Piet Osinga en Remko Boonstra.

Vier jaar geleden werden de provincies Friesland, Groningen en Drenthe nog samengevoegd in de gedachte dat hiermee een structuur zou ontstaan die beter zou passen bij de tijd. Nu, enkele jaren verder blijken de leden toch dichter bij huis georganiseerd te willen zijn. Daarom zijn de provincies weer als aparte regio’s ingesteld. In de vergadering was daar veel steun voor.

De altijd druk bezochte VVD Fryslân avonden met aansluitend gezellige borrels komen daarmee ook weer terug, zo spraken vele aanwezigen de hoop uit, om vervolgens na een korte vergadering de daad bij het woord te voegen.