owo

0
2263

De VVD Weststellingwerf heeft vrijdagavond 18 september 2015 haar leden geïnformeerd en geraadpleegd over de OWO-samenwerking. Uit het gesprek met de leden kwamen vragen en suggesties naar voren die de fractie mee zal nemen in haar afwegingen omtrent verdergaande samenwerking. Tom van Mourik, burgemeester van Franeker en ervaringsdeskundige op het gebied van gemeentelijke herindelingen was de gespreksleider.

De komende maanden zal er gewerkt worden aan een duidelijke visie op de gemeente. Bij de totstandkoming van deze visie zullen de inwoners en ondernemers van Weststellingwerf nadrukkelijk worden betrokken. Deze visie zal antwoord moeten geven op de vragen wat voor gemeente we zijn, wat voor gemeente we willen zijn, wat voor verwachtingen hebben onze inwoners en ondernemers van onze gemeente en hoe kunnen we dit het beste faciliteren.

“Wanneer je zelf goed voor ogen hebt wat voor gemeente je bent en in de toekomst wilt zijn, pas dan kunnen we ook zeggen óf en met wie we dan verder willen samenwerken. Het meest voor de hand liggend om de samenwerking mee uit te breiden is met onze huidige samenwerkingspartners Ooststellingwerf en Opsterland. Maar we willen onze ogen niet sluiten voor andere gemeenten om ons heen,” aldus fractievoorzitter Roelof Theun Hoen.

In januari 2016 moet de visie klaar zijn. De VVD komt dan opnieuw bij haar leden om hierover in gesprek te gaan. Bestuur en fractie kijken terug op een geslaagde avond.

Leden owo