Woonlasten Weststellingwerf blijven betaalbaar

0
2234

De gemiddelde woonlasten in Weststellingwerf blijven relatief laag. De gemeenteraad besloot gisteren over de tarieven voor onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2021. Gezamenlijk bedragen die in onze gemeente gemiddeld 742 euro in 2021. Over heel Nederland liggen de lokale woonlasten gemiddeld flink hoger, namelijk op 820 euro. Weststellingwerf blijft daarmee een gemeente waar het goed en betaalbaar wonen en leven is.

OZB
De VVD zet zich hier al jaren voor in. Wethouder Jack Jongebloed: “Ik ben er trots op dat we in Weststellingwerf ook dit jaar de OZB-aanpassing voor onze inwoners hebben weten te beperken tot een inflatiecorrectie van 1,5%.” Landelijk stijgt de OZB gemiddeld met 3,2%, zo maakte de Vereniging Eigen Huis op 7 december bekend.

Wethouder Jack Jongebloed

Afvalstoffen- en rioolheffing
“Met betrekking tot de afvalstoffen- en rioolheffing willen we toe groeien naar 100% kostendekkendheid. Afvalverwerking is de afgelopen tijd behoorlijk duurder geworden en daar is nauwelijks reserve om dit op te kunnen vangen. De afvalstoffenheffing gaat daarom in 2021 naar een kostendekkend niveau. De rioolheffing stijgt stapsgewijs en is in 2025 kostendekkend,” aldus Jongebloed.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025
Daarmee kunnen ook de nieuwe ambities uit het Gemeentelijk Rioleringsplan dat in dezelfde raadsvergadering op 7 december is vastgesteld worden uitgevoerd. Naast goed beheer en onderhoud, zullen onder meer de negen knelpunten ten aanzien van wateroverlast die uit de klimaatstresstest naar voren zijn gekomen worden aangepakt de komende jaren, om overlast voor onze inwoners te beperken bij hevige regenval. Ook zal uitvoering gegeven worden aan klimaatmaatregelen, waarmee ook bewustwording bij bewoners en energiebesparing worden meegenomen.