Aangenomen uitvoeringsprogramma zal de toeristische sector in Weststellingwerf gaan versterken!

0
2175

De VVD is blij met het enthousiasme waarmee de toeristische samenwerken en tot een gezamenlijke uitvoeringsprogramma zijn gekomen. De ondernemers werken samen in een Toeristisch Platform welke als doel heeft om de toeristische sector in Weststellingwerf te versterken.

“Als raadsleden zijn we getuige geweest van een aantal bijeenkomsten. Langzamerhand zie je dat ondernemers in deze sector elkaar herkennen, maar ook zeker erkennen. En dat laatste is belangrijk om een netwerk van toerisme op te bouwen in de gemeente”, aldus Geppie Jorritsma-Postma.

“VVD wil geen verwachtingen wekken waar we later niet aan kunnen voldoen!”

Wel heeft de VVD aan de wethouder gevraagd om met een concretere uitwerking inclusief een financiële onderbouwing te komen. Hoewel we ons realiseren dat de uitwerking ook een proces is waar men niet te veel druk op moet leggen moeten er ook geen verwachtingen gewekt worden waar we later niet aan kunnen voldoen omdat het geld er niet voor is.

Toerisme en recreatie is voor de VVD een belangrijk speerpunt. Het is nu al een belangrijke sector en kan in de toekomst een van de belangrijke economische dragers van Weststellingwerf worden. Het uitvoeringsprogramma is hierin een goede stap om de toeristische sector nog sterker te maken!