Jesper Kraakman vertrekt uit gemeenteraad

0
3322

VVD-raadslid Jesper Kraakman vertrekt per 2 november uit de gemeenteraad van Weststellingwerf. Hij kan de werkzaamheden voor de raad niet meer voor de volle honderd procent combineren met zijn studie en heeft daarom deze keuze gemaakt. In de raadsvergadering van 2 november a.s. zal hij afscheid nemen. Hij zal opgevolgd worden door Sylvia Heida uit Wolvega.

Kraakman kwam in 2018, na de coalitievorming, als jongste raadslid in de gemeenteraad. Hij heeft zich namens de VVD de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de openbare ruimte, afval, sport, duurzaamheid en kunst en cultuur. Zo heeft Kraakman zich er voor ingezet dat de fraaie oude burgemeesterswoning, waar de Oudheidkamer nu gevestigd is, behouden blijft voor Wolvega, dat sportverenigingen ondersteund worden en dat er meer ruimte komt voor kleine windmolens bij boerderijen en andere bedrijven. Daarnaast pleitte hij onder meer voor meer aandacht voor de Stellingwerfse taal door bijvoorbeeld dorpsnamen ook in het Stellingwerfs op plaatsnaamborden te plaatsen.

Een belangrijke boodschap die Kraakman aan de raad en het College heeft meegegeven is dat de verduurzaming waar de komende jaren volop op ingezet zal worden voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar moet blijven.

De afgelopen tijd ervoer Kraakman dat het lastig is om zijn raadslidmaatschap met zijn studie te combineren. Kraakman: ‘Gevolg hiervan is dat ik mij niet meer voor de volle honderd procent kan geven voor het raadswerk. Daarom heb ik besloten om mij volledig te richten op het afronden van mijn studie en mijn ontslag bij de raad in te dienen.’

Fractievoorzitter Richard Bos vindt het jammer dat Kraakman de raad zal verlaten, maar heeft er alle begrip voor. Bos: ‘Het is een functie die we naast onze dagelijkse werkzaamheden doen en als dat niet meer goed te combineren valt, dan is het logisch dat Jesper deze keuze maakt. Alle begrip daarvoor. We zullen wel zijn gedrevenheid en betrokkenheid bij de debatten in de raad gaan missen en vooral ook zijn enthousiasme en gezelligheid in de fractie.’

Sylvia Heida

Kraakman zal opgevolgd worden door Sylvia Heida uit Wolvega. Zij heeft ruime ervaring in het bestuur van de VVD, heeft een groot netwerk in de gemeente en draait al sinds het begin van deze raadsperiode mee als duo-commissielid bij de VVD fractie.