Verduurzaming in Weststellingwerf: ‘behapbaar en betaalbaar voor onze inwoners’

0
2585

De gemeente kan door met de ingezette lijn en de plannen voor het verduurzamen van de gemeente Weststellingwerf, dat bleek op 2 juni in de gemeenteraadsvergadering. Wel moet de zogenaamde energietransitie behapbaar en betaalbaar blijven voor onze inwoners. Van het gas af gaan, zonder betaalbaar alternatief is niet voor iedereen weggelegd. We moeten dus niet overhaast in alternatieve bronnen stappen en geduldig kijken wat op welke plek in de dorpen het beste is en dit vooral samen met de dorpen en onze inwoners doen, aldus de VVD.

Steun voor inzet College op vlak verduurzaming
Op 2 juni vergaderde de gemeenteraad. Opnieuw digitaal. Belangrijkste punt op de agenda was de beleidsbrief klimaat en duurzaamheid. Hierbij was er steun vanuit de raad voor de inzet van het College om tot een samenhangende aanpak te komen in de verduurzaming van de gemeente. In de brief staan tientallen projecten en activiteiten en voorbeelden van beleid waar aan gewerkt wordt om Weststellingwerf te verduurzamen.

Energiefonds
Vanuit de oppositie werd onder meer geroepen dat er meer visie moet zijn en dat er een energiefonds moet komen. Ook werden nog enkele voorstellen gedaan om tot meer inzet te komen. Het College gaf aan dat er aan de energietransitievisie al hard wordt gewerkt en over het energiefonds valt te zeggen dat oppositiepartijen een voorstel daartoe van het College vorig jaar zelf uit wilden stellen en daarmee een snelle start verhinderd hebben. Dan past het niet om nu kritiek op het College te hebben dat er te weinig gebeurd rond het energiefonds. Als VVD hebben we vorig jaar al gezegd liever snel te willen starten en geld voor inwoners beschikbaar te willen stellen via dit fonds voor verduurzaming en gaandeweg een verdere invulling te geven aan de voorwaarden. Gewoon via eenvoudige subsidies.
Het college gaf naar de oppositie aan dat veel van hun ideeën nu al door de gemeente worden uitgevoerd of voorbereid en gaf daarnaast aan te willen kijken of enkele van hun extra voorstellen passen in de nieuwe plannen.

Behapbaar en betaalbaar
De VVD heeft aangegeven dat uitgangspunt is dat de verduurzaming behapbaar en betaalbaar moet zijn voor onze inwoners. En dat de energietransitie niet overhaast en in goed overleg met de dorpen en inwoners moet gebeuren. Daarom dienden we met een groot aantal partijen uit de coalitie en oppositie een motie in om met pilotdorpen te gaan werken, zodat van elkaar geleerd kan worden en duidelijk wordt wat wel en niet goed werkt. Verder wil de VVD dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door eigen gebouwen te verduurzamen en inwoners er duidelijk op te wijzen welke subsidieloketten er allemaal zijn voor bijvoorbeeld isoleren of het aanleggen van zonnepanelen.

Impressie van kleine windmolen bij boerderij

Ook het beleid rond kleine windmolens kan nog beter. De provincie wil nu toestaan dat er bij boerderijen kleine windmolens voor eigen gebruik komen, maar de VVD wil dat ook bedrijven of particulieren mee kunnen doen en bijvoorbeeld gezamenlijk dergelijke windmolens realiseren.

Als VVD gaven we wel de waarschuwing mee dat er financieel lastige tijden aankomen, met de tegenvallers in het sociaal domein en als gevolg van de coronacrisis, en dat we er daarom nu niet zondermeer vanuit kunnen gaan dat er extra geld naar de verduurzaming gaat. Het College van B&W zal bij de begroting in het najaar met nadere voorstellen komen. Dan ook zal het debat vervolgd worden.