Kleine windmolens nu toch mogelijk voor agrarische bedrijven

0
3655
Impressie van kleine windmolen bij boerderij

Mede dankzij een VVD-motie in de gemeenteraad van Weststellingwerf heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) in Friesland op 11 mei jongstleden besloten om de regelgeving (de verordening ‘Romte’) voor kleine windmolens te versoepelen. Waar eerder vooral werd ingezet op zonne-energie is er nu ook ruimte voor maximaal drie kleine windmolens met een ashoogte (de hoogte van de molen zonder wieken) van 15 meter voor eigen gebruik bij boerderijen. Een mix van zonnepanelen en windmolens is nu ook mogelijk gemaakt in de voorstellen van GS.

In december 2018 heeft de VVD in de gemeenteraad van Weststellingwerf gepleit voor het mogelijk maken van plaatsing van kleine windmolens op het terrein van agrarische bedrijven, andere ondernemers en particulieren, op voorwaarde dat het zo goed als mogelijk ingepast wordt. Een motie met die strekking die we samen met coalitiegenoten CDA en WB indienden, werd breed gesteund.

‘Dat GS de plannen nu aanpast, is een mooie stap voor onze agrariërs. Maar er is meer nodig,’ aldus VVD-fractiewoordvoerder Jesper Kraakman. De VVD wil dat GS ook andere bedrijven en particulieren deze mogelijkheid biedt en vraagt daarnaast ook om na te denken over het breder inzetten dan alleen eigen gebruik. ‘Als er met één of twee extra windmolens ook voor omwonenden energie opgewekt kan worden, dit inpasbaar is in het landschap en er goede afspraken over gemaakt worden, dan moet die mogelijkheid er ook zijn,’ aldus Kraakman.

Op 3 juni 2020 spreekt Provinciale Staten met GS over de provinciale ruimtelijke plannen en de windturbines.