VVD: steun voor doorgaan kantine de Steense in eigen beheer

0
2528

De VVD in Weststellingwerf wil doorgaan met het beheer van de kantine in sportcomplex de Steense zoals dat nu geregeld is. De gemeente draait de kantine nu in eigen beheer. Om dit ook de komende jaren mogelijk te blijven maken, moet de raad van Weststellingwerf hier een besluit op nemen.

Een ruime meerderheid tekent zich af om het voorstel van wethouder Jongebloed (VVD) over te nemen. Nadat er de afgelopen jaren veel gedoe is geweest rond de invulling, o.a. met alleen automaten, besloot het College vorig jaar om de sportverenigingen, zwemmers en andere bezoekers tegemoet te komen en de exploitatie in eigen beheer te nemen. Dat blijkt in de praktijk goed te werken. De kantine draait goed, sportverenigingen en andere bezoekers zijn enthousiast en er wordt goed gewerkt in het kader van participatie.

‘Reden voor de VVD om hier in mee te gaan,’ aldus fractievoorzitter Richard Bos. ‘De alternatieven om weer met automaten te gaan werken is geen serieuze optie is en de variant met aanbesteden heeft in het recente verleden voor de bezoekers van de Steense en de exploitanten ook niet gebracht wat we er van dachten. Een nieuwe poging tot aanbesteden is zeer tijdsintensief en het is maar zeer de vraag of het oplevert wat wij willen, gezien ook de ervaringen in het verleden.’

De financiële consequenties van het voorstel worden door de wethouder meegenomen in de Voorjaarsnota 2020 en de Kadernota 2021-2024.

Bos: ‘De VVD fractie zet zich altijd stevig in voor sporten en bewegen en het verbeteren van sportaccommodaties. Dat vinden wij belangrijk. Een goede invulling van de kantine bij het zwembad en de sporthallen in de Steense behoort daar wat ons betreft ook toe.’

‘De VVD wil de sportverenigingen, zwemmers, andere bezoekers en de beheerder nu de zekerheid en het vertrouwen geven dat nodig is, en dat er een ontmoetingsplek blijft. Juist in deze tijd,’ aldus Bos.

Op 6 mei spreekt de gemeenteraad verder over het voorstel en zal er over worden gestemd.