Lage woonlasten in Weststellingwerf

0
2723

Weststellingwerf staat dit jaar op de vierde plaats van de gemeenten met de laagste gemeentelijke woonlasten in Friesland. In 2018 stond Weststellingwerf nog op de zevende plaats. Dat blijkt uit de ‘Atlas van de lokale lasten 2019’ van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

“Elk jaar worden de tarieven opnieuw vastgesteld. En al jaren lukt het ons om de gemeentelijke woonlasten stabiel te houden. Het is dan ook een van de ambities van dit huidige college’’, aldus een tevreden Jack Jongebloed, VVD-wethouder van Financiën. In 2019 zijn de totale gemeentelijke woonlasten in Weststellingwerf zelfs iets gedaald in vergelijking met 2018. Het gaat dan om de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Ook VVD fractievoorzitter Richard Bos is tevreden: “Dit is wat we hebben afgesproken in de coalitie. We zijn er dan ook trots op dat de lokale lasten stabiel blijven en dat er bovendien de komende jaren ruimte is om te investeren in onze gemeente.”

Ieder voorjaar publiceert het COELO de Atlas van de lokale lasten. Deze publicatie geeft een zo volledig mogelijk beeld van de (ontwikkeling van de) belangrijkste lokale tarieven van alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Landelijk gezien staat Weststellingwerf in 2019 op de 60e plaats van in totaal 372 gemeenten. In 2018 stond Weststellingwerf op de 95e plaats.