VVD fractie op werkbezoek bij Meriant

0
2583

Op woensdagavond 3 april is de VVD fractie samen met leden van de VVD op bezoek geweest bij de directie van Meriant in Wolvega. In een zeer prettig gesprek met Grietje van Buiten (directeur Meriant) en Mieke Drayer (directeur medische zorg Alliade, waar Meriant onder valt) is de fractie bijgepraat over diverse onderwerpen.

Alliade is één van de belangrijke aanbieders van zorg voor ouderen, jeugd en bijvoorbeeld mensen met een beperking in onze gemeente en doet dat met bekende namen zoals Meriant, Talant, Reik en Zorgkompas.

Er is gesproken over de samenwerking met de gemeente, de gebiedsteams en hoe een verdere samenwerking in de toekomst eruit zou kunnen zien. Over en weer kunnen we gebruik maken van elkaars expertise. Meriant is de grootste werkgever in onze gemeente. Zij gaven aan dat het lastig is om goed personeel aan zich te kunnen binden. Het zou goed zijn om op een dergelijk onderwerp gezamenlijk met de gemeente een visie te ontwikkelen. Vanuit de fractie waren er diverse vragen over de financieringsvormen van de WMO en Jeugdzorg, de relatie met de gebiedsteams en hoe en waar Meriant allemaal voor ingezet kan worden. Zo kan Meriant bijvoorbeeld een rol pakken samen met de gemeente op thema’s zoals verwarde personen in het straatbeeld, eenzame mensen, het koppelen van vrijwilligers aan verzoeken om inzet etc.

Fractievoorzitter Richard Bos gaf richting mevrouw Van Buiten en mevrouw Drayer aan genoeg raakvlakken te zien waarop meer en intensiever samengewerkt kan worden. Hij zal samen met zijn fractie de komende tijd gaan benutten om de wethouder, het college en de Raad te informeren over de uitkomsten van dit werkbezoek.

De VVD fractie bezoekt regelmatig bedrijven en maatschappelijke instellingen om zo kennis en ervaring te delen en op te halen. Mocht uw organisatie belangstelling hebben en aan tafel willen? Laat het de fractie van de VVD vooral weten. Het gaat tenslotte om samen doen!