Nog geen goedkeuring Raad voor fusie Comperio

0
2048

De VVD heeft ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 van de stichting Comperio, die het basisonderwijs in Weststellingwerf (en Ooststellingwerf) verzorgd. De woorden die hierbij werden uitgesproken waren de eerste voor het nieuwe raadslid Richard Bos, zijn maidenspeech. U vindt zijn bijdrage hier. In diezelfde raadsvergadering voerde Bos ook het woord over de aanstaande fusie tussen Comperio en Primo Opsterland. De VVD kan hier op hoofdlijnen mee instemmen, maar heeft in een zienswijze met andere fracties gepleit voor een aantal aanpassingen in de statuten van de nieuwe fusieorganisatie in het basisonderwijs. Dit heeft er toe geleid dat er in deze raadsvergadering geen besluit is genomen met betrekking tot de fusie. Bos gaat er vanuit dat er in de decemberraad een aangepast voorstel zal liggen, waar de VVD mee in kan stemmen. Lees de bijdrage hier.