OZB in Weststellingwerf niet omhoog

0
2065

In een omgeving waar alles elk jaar duurder wordt, heeft de gemeente Weststellingwerf het weer voor elkaar gekregen om de lokale lasten voor haar inwoners stabiel te houden. De tarieven voor de Onroerende-zaakbelasting (OZB) voor 2020 zijn gisteren vastgesteld door de gemeenteraad, de tarieven zijn daarbij verlaagd vanwege de gestegen WOZ-waarden van woningen.

De VVD knokt al jaren voor het betaalbaar houden van de OZB en andere gemeentelijke lasten. Waar veel andere gemeenten de lokale lasten voor hun inwoners (soms fors) verhogen om onder meer stijgende lasten op te vangen, weet Weststellingwerf de OZB voor woningen stabiel te houden en hoeft deze alleen te corrigeren voor inflatie. Tegelijkertijd blijft er ruimte om te investeren in onze gemeente.

Als VVD zijn we er trots op dat we dit ondanks de financiële uitdagingen toch weer hebben bereikt voor onze inwoners. Weststellingwerf is én blijft hiermee ook in 2020 een aantrekkelijke woongemeente waar het goed en betaalbaar wonen is.