Veilig wonen en verblijven in Weststellingwerf

0
1690

Iedereen in Weststellingwerf moet veilig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Zonder veiligheid, geen vrijheid. 

Wat blijft goed 

Van tijd tot tijd dreigt criminaliteit ook in Weststellingwerf de kop op te steken en daar moet hard tegen worden opgetreden. Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. Om ondermijning tegen te gaan hebben we de afgelopen periode extra geld beschikbaar gesteld. 

Wat wordt beter 

Veiligheid is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door nog meer met elkaar
op te trekken, gaan we overlast verder tegen. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente voor tijdige signalering van criminaliteit en een veilige leefomgeving. Raddraaiers moeten door de politie worden opgespoord en aangepakt. Schade en de kosten van handhaving worden daarbij zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers. Politie en Boa’s moeten alle mogelijkheden krijgen om overlast en criminaliteit aan te pakken.