Er is de afgelopen 4 jaar veel bereikt

0
1761

Het college van burgemeester en wethouders (met daarin twee VVD wethouders) zijn uitgesproken trots op wat er de afgelopen vier jaar in Weststellingwerf is bereikt. Het was niet altijd gemakkelijk. Maar samen met inwoners, ondernemers, groepen en organisaties, raad en ambtelijke organisatie is er veel bereikt. 

De missie van het college was om samen met raad en samenleving de gemeente te besturen. En zo de kracht, kennis en initiatieven in de samenleving te benutten. Zo is er samen met ondernemers en inwoners een plan gemaakt voor een compact, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum in Wolvega. Ook is Weststellingwerf de afgelopen vier jaar steeds aantrekkelijker geworden voor bedrijven. Met de marketingcampagne ‘Klaar voor de stap’ promoot de gemeente de bedrijventerreinen en met succes: inmiddels zijn meerdere bedrijfskavels verkocht. Verder is er een centrummanager aangesteld en is met Stiekm Trots een organisatie neergezet die op het gebied van marketing en economische samenwerking de gemeente economisch weer een stap vooruit zet. 

De planvorming voor de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse liep al langere tijd. 

Het college is er trots op dat tijdens deze bestuursperiode knopen zijn doorgehakt. De Steenwijkerweg wordt heringericht. Het plan dat samen met inwoners is gemaakt, wordt nu daadwerkelijk uitgevoerd.