VVD blij met nieuwe telefoonmast Oldeholtpade

0
2291
Op de foto staan Roelof Theun Hoen en Ed de Vries nabij de locatie in Oldeholtpade waar de nieuwe telefoonmast zal komen te staan.

De afgelopen jaren heeft de VVD in Weststellingwerf zich herhaaldelijk ingezet voor de verbetering van het mobiele netwerk in de gemeente Weststellingwerf. We zijn blij daar nu de resultaten van te zien. Komende weken start namelijk de bouw van een nieuwe telefoonmast nabij Oldeholtpade. Dit moet tot een verbetering van de mobiele bereikbaarheid in dit gebied leiden. Een goede eerste stap waar de VVD blij mee is.

Eén en ander ging niet zonder slag of stoot. In 2014 bleek dat het ‘oude’ antennebeleid uit 2000 in de weg stond om het mobiele netwerk passend uit te kunnen. Destijds hebben wij actie ondernomen naar de college van B&W met als gevolg dat er een nieuw antennebeleid is aangenomen. Hierdoor ontstonden er meer mogelijkheden voor telefoonproviders om masten te kunnen plaatsen. Maar ook ontstond in het nieuwe beleid de mogelijkheid om meerdere aanbieders in dezelfde mast toe te staan. Diverse acties zijn sindsdien door de VVD ondernomen om providers te wijzen op de verschillende locaties in onze gemeente waar de mobiele dekking slecht is.

“Mobiel bereik is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Mobiel bereik is niet alleen belangrijk om te kunnen bellen en te appen , maar ook gezondheid en veiligheid zijn steeds meer afhankelijk van mobiel bereik. Kijk maar eens naar de opkomst van Burgernet, de Buurtwhatsapp en AED-meldingen via de mobiele telefoon”, aldus Ed de Vries (raadslid VVD Weststellingwerf).

Ook heeft de VVD aandacht gevraagd voor andere gebieden in onze gemeente waarin we samen met de inwoners hebben gezien dat het mobiel bereik te slecht is. Met deze mast in Oldeholtpade wordt een stukje van het probleem opgelost, maar we willen nu doorgaan om op meer plekken verbetering te krijgen zoals Nijeholtpade, Steggerda, Vinkega, De Blesse en de oosthoek van onze gemeente.

Vorig jaar heeft de Minister opdracht gegeven aan het Agentschap Telecom om gemeenten te helpen om knelpunten in de mobiele dekking aan te pakken. Wethouder Jongebloed (VVD) heeft daar als portefeuillehouder binnen het college direct actie op ondernomen. “Inmiddels zijn we volop in gesprek met het Agentschap en is er onderzoek gedaan naar de mobiele bereikbaarheid in Weststellingwerf. Op 30 januari zal het Agentschap in gesprek gaan met de Plaatselijk Belang verenigingen en de inwoners”, aldus Jack Jongebloed.” Het doel van deze bijeenkomst is, naast informeren, vooral gericht op consulteren. Het agentschap is met name geïnteresseerd in de ervaring die de inwoner zelf heeft met betrekking tot mobiele bereikbaarheid in zijn omgeving. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden van 19.00 uur tot 21.00 uur in MFC de Ni’je Stienze in Nijeholtpade. Iedereen die wil meewerken aan een beter mobiel bereik in onze gemeente en input kan leveren kan zich aanmelden bij het Agentschap Telecom via het e-mailadres info@agentschapschaptelecom.nl

“We zijn als VVD trots dat er nu daadwerkelijke resultaten te boeken zijn met betrekking tot de slechte mobiele dekking in Weststellingwerf. Als overheid hebben we maar beperkte invloed op de plaatsing van zendmasten. Dat is aan de markt en in dit geval aan de telefoonproviders. Maar ook buiten de raadszaal kunnen we als politieke partij iets voor onze inwoners betekenen. We zijn blij dat dit nu voor Oldeholtpade geregeld is. Maar we zullen ons blijven inzetten om ook voor de andere locaties in onze gemeente betere bereikbaarheid te regelen. We zijn niet de partij die alleen maar over problemen praat, maar ook gewoon doet en met oplossingen komt”, aldus Roelof Theun Hoen (fractievoorzitter VVD Weststellingwerf).