VVD vraagt aandacht voor belijning op wegen, fietsveiligheid en de aanleg van oversteekplaatsen

0
1682

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de infrastructuur van Wolvega. Zo is de Heerenveenseweg, de Steenwijkerweg en de Grindweg opnieuw ingericht, is er een tunnel onder het spoor in Wolvega gekomen en zal de komende tijd het stationsgebied opnieuw worden ingericht. Dit heeft een positief effect gehad op de bereikbaarheid van Wolvega. Maar bepaalde verkeersstromen zijn daardoor ook drukker geworden.

De VVD heeft het college tijdens het afgelopen vragenkwartier daarom ook gevraagd om het huidige verkeersbeleid nog eens goed onder de loep te nemen. Het gaat dan om belijning op de wegen en het mogelijk toestaan van zebrapaden. De VVD vraagt zich daarbij af of slijtage van belijning op wegen wel snel genoeg hersteld wordt met de huidige onderhoudsschema’s? Gelet op de toegenomen verkeersstromen wil de VVD ook overwegen om mogelijk een aantal zebrapaden in onze gemeente aan te leggen om het veiliger te maken voor bijvoorbeeld schoolkinderen of ouderen.

Ook hebben we in de media kunnen vernemen dat het aantal fietsongelukken landelijk behoorlijk toeneemt. In een gemeente waar veel gefietst wordt zouden wij graag zien daar waar verbeteringen met betrekking tot de fietsveiligheid zijn te behalen worden onderzocht.

De VVD heeft goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. Eerder heeft de VVD met succes aandacht gevraagd voor de afrit bij de A32 waar relatief veel ongelukken gebeurden doordat auto’s daar van de weg raakten. Recent zijn daar nu schildborden aangebracht en zijn er aanpassingen aan de weg gedaan om de veiligheid te verbeteren.