VVD blij met verlaging van de woonlasten in 2018!

0
2711

De gemiddelde woonlast voor inwoners van Weststellingwerf voor 2018 gaat ten opzichte van 2017 dalen! De stijging van het tarief voor de rioolheffing wordt volledig gecompenseerd door een structurele verlaging van de onroerende-zaakbelastingen. Daarnaast wordt het tarief voor afvalstoffenheffing met €10,- verlaagd. Bovendien wordt voorgesteld om de leges voor vergunningen en evenementen in 2018 niet te verhogen.

jack Jongebloed: “We presenteren met deze begroting een mooie opsteker voor onze inwoners en ondernemers”

Dat staat in de begroting 2018 die vandaag door wethouder financiën Jack Jongebloed (VVD) werd gepresenteerd. Naast het verlagen van de woonlasten is er in de nieuwe begroting ook ruimte voor ambities en gaan de schulden opnieuw omlaag. “We presenteren met deze begroting een mooie opsteker voor onze inwoners en ondernemers. De mensen waarvoor we het doen! Met deze programmabegroting gaat Weststellingwerf financieel gezond de toekomst in”, aldus wethouder Jongebloed.

De VVD heeft zich altijd hard gemaakt om de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden. Bij aanvang van deze coalitieperiode is de extra verhoging van de OZB geschrapt. Dit jaar is er voor het eerst in jaren geen inflatie meer toegerekend en volgend jaar kunnen onze inwoners en ondernemers een verlaging tegemoet zien.

Roelof Theun Hoen: “Het financieel solide beleid van de afgelopen jaren betaalt zich nu uit”

“Het financieel solide beleid van de afgelopen jaren betaalt zich nu uit”, aldus fractievoorzitter VVD Roelof Theun Hoen. “We hebben vier jaar geleden in ons verkiezingsprogramma aangegeven dat inwoners en ondernemers heel goed zelf hun geld kunnen besteden, daar hebben ze de overheid niet voor nodig. Met de verlaging van de OZB, het verlagen van de afvalstoffenheffing en het bevriezen van de leges komen we dit na”, aldus Hoen.