VVD pleit voor extra mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken

0
2196

Op 1 juli jongstleden is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet geeft burgemeesters meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Woonoverlast is een groot en onderschat maatschappelijk probleem. Momenteel heeft de burgemeester bij de aanpak van woonoverlast slechts twee keuzes: hij kan de overlastgever een waarschuwing geven, of hij kan hem uit huis plaatsen. De eerste optie is vaak te licht, de tweede veelal te zwaar.

De nieuwe wet geeft de burgemeester de mogelijkheid om de overlastgever een specifieke gedragsaanwijzing te geven. Bijvoorbeeld een verbod om ’s nachts muziek te draaien of een gebod om honden te muilkorven. Dit soort maatregelen, die nu nog niet mogelijk zijn, kunnen goed van pas komen bij een effectieve aanpak van woonoverlast.

“Door middel van deze nieuwe wet kan het woongenot van onze inwoners aanzienlijk verbeteren”

De gemeenteraad moet beslissen of er behoefte is aan dit nieuwe instrument. Als dat het geval is, moet de gemeenteraad een verordening aannemen waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt deze nieuwe wet te gebruiken. De VVD heeft er bij monde van fractievoorzitter Roelof Theun Hoen voor gepleit dat de gemeente hier ook mee aan de slag gaat en een voorstel aan de raad voorlegt.