Tweede Kamer ook voor goede metingen bij gaswinning

0
2204

De Tweede Kamer stemde afgelopen week in met moties die vragen om een dekkend netwerk voor metingen bij gaswinning en om te zien of er afspraken te maken zijn met mijnbouwbedrijven (zoals Vermilion) om een deel van de winst te investeren in de regio waar het gas gewonnen wordt. In Weststellingwerf pleit de gemeenteraad hier al langer voor.

In Weststellingwerf hebben we het gaswinningsbeleid vorig jaar aangepast. In principe is onze gemeente tegen nieuwe gaswinning. Een door de VVD ingediende motie die hier om vroeg werd op 4 maart 2019 met unanieme steun aangenomen. Een van de redenen voor deze beleidswijziging is dat mijnbouwactiviteiten ook hier kunnen leiden tot aardbevingen en bodemdalingen en dat inwoners hier ongerust over zijn. Raadslid Aukje Kroondijk (woordvoerder gaswinning): “De VVD wil dat gaswinning veilig is. En met goede waarborgen. We willen geen Groningse toestanden.”

Daarom heeft de VVD met andere partijen in de raad (al in november 2018) gepleit voor onafhankelijke metingen en een dekkend netwerk hiervoor. Ook in de landelijke politiek wordt dit beeld inmiddels gedeeld, gezien de motie die hier afgelopen week over werd aangenomen. De regering wordt daarin verzocht met gemeenten, provincies en het KNMI afspraken te maken over een dekkend netwerk voor metingen, en de Kamer hier voor de zomer 2020 over te informeren.

VVD-raadslid Aukje Kroondijk

En aanvullend hierop is de regering gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mijnbouwbedrijven afspraken te laten maken met de regio om een deel van de winst uit mijnbouwactiviteiten (waaronder gaswinning) te investeren in de regio waar gas gewonnen wordt. “Een verzoek dat ons College al eerder van de raad heeft meegekregen. Dit omdat er balans moet zijn tussen de economische belangen van enkele bedrijven en de maatschappelijke belangen in het gaswinningsgebied,” aldus Kroondijk.