VVD wethouder in de bres voor verbetering dienstregeling NS

0
4353
Lijsttrekker VVD Jack Jongebloed op station Wolvega. Foto: Lenus van der Broek

In december 2017 is de nieuwe dienstregeling van de NS in werking getreden. Deze nieuwe dienstregeling betekent voor reizigers vanuit Wolvega richting Zwolle een langere reistijd. De VVD vindt deze ontwikkeling onacceptabel en wil een aanpassing van de dienstregeling.

Waarom is de nieuwe dienstregeling een probleem?
In de nieuwe dienstregeling rijdt de stoptrein niet meer door naar Zwolle. Meppel is een overstappunt wat de reistijd naar Zwolle verlengt met ruim 20 minuten. Wethouder Jack Jongebloed: “Een deel van onze inwoners gaat nu per auto naar Steenwijk om daar in de trein naar Zwolle te stappen. Dit is een ontwikkeling die haaks staat op onze duurzaamheidsambities, want je spaart juist het milieu door met de trein te reizen. Een goede treinverbinding naar Zwolle en de Randstad is voor onze inwoners erg belangrijk. We hebben bereikbaarheid hoog in het vaandel staan en zijn ook niet voor niets bezig met de herinrichting van de stationsomgeving.”

Is aanpassing van de dienstregeling mogelijk?
Het college van B&W heeft het bureau RailEvent opdracht gegeven om te onderzoeken of de dienstregeling voor 2019 gecorrigeerd kan worden. Het bureau wil de positie van het openbaar vervoer versterken door logistiek en technisch onderzoek en heeft ervaring met verschillende dienstregelingstudies. Uit het onderzoek concludeert RailEvent dat er inderdaad verbetermogelijkheden zijn, zonder forse ingrepen in de huidige dienstregeling.

Hoe gaat het nu verder?
Het onderzoeksrapport geeft het college aanleiding om verdere stappen te zetten. Er is inmiddels een overleg gepland met gedeputeerde Johannes Kramer. Daarnaast wil het college binnenkort met de regiodirecteur Noord – Oost van de NS om tafel. Ondertussen gaat RailEvent in overleg met de planners van de NS of de verbetervoorstellen uitvoerbaar zijn voor de NS.