Weststellingwerfse VVD: Goed dat College B&W kiest voor andere invulling De Brogge

0
2686

Het College van B&W ziet af van de huisvesting van 20 alleenstaande minderjarige vergunninghouders van 15-17 jaar in De Brogge midden in woonwijk De Scheene. De Weststellingwerfse VVD is tevreden met deze uitkomst en dat er in overleg met omwonenden nu wordt gekeken naar een andere invulling van deze locatie door er tijdelijk Oekraïners te laten wonen.

“Als Weststellingwerfse VVD hebben we voor de zomer onze zorgen en vragen over de oorspronkelijke plannen van het College gedeeld met de raad en de wethouder. De opvang en begeleiding van zoveel kwetsbare alleenstaande jongens bij elkaar specifiek op deze locatie, midden in een kleine woonwijk, is een ingrijpend besluit met mogelijk grote maatschappelijke impact,” aldus VVD-fractievoorzitter Richard Bos.

Bos: “Omdat er nog veel vragen onbeantwoord waren, we hierover grote zorgen hadden en gezien ervaringen in andere gemeenten met dergelijke grote groepen, vonden we het als VVD geen goed plan. Ook de wijze waarop met de bewoners is gecommuniceerd over de opvang was niet fraai. Daarom hebben we als Weststellingwerfse VVD voor de zomer aan het College gevraagd geen onomkeerbare stappen te zetten in dit dossier en zorgvuldig met alle zorgen en vragen van bewoners en raad aan de slag te gaan. Gelukkig maar, want nu er meer informatie bekend is en er een negatief veilheidsadvies ligt van de politie, zien we dat het College geluisterd heeft naar bewoners en raad en kiest voor een andere, meer in de wijk passende, invulling van locatie De Brogge.”

Het is goed te zien dat het college er voor gekozen heeft om eerst de omwonenden van De Brogge in te lichten over haar besluit om er geen grote groep minderjarige vergunninghouders te plaatsen en met de bewoners te overleggen of het voornemen om er Oekraïners te huisvesten op steun kan rekenen. Het is fijn dat omwonenden en college hierbij samen optrekken.

We hebben als gemeente een wettelijke plicht om statushouders te huisvesten. Dat doet de gemeente dan ook en er wordt nu zelfs extra inzet op gepleegd om de statushouders te kunnen huisvesten in de tijdelijke huisvesting die gerealiseerd wordt op meerdere locaties in de gemeente.

Het voorstel om de mogelijkheden te onderzoeken om de amv’s op te vangen in kleinschalige wooneenheden van 4 tot 5 personen is de moeite waard. Hierbij gelden wat betreft de VVD dezelfde uitgangspunten als bij het eerdere plan in De Brogge. Zo moet onder meer begeleiding, onderwijs en zorg voor deze jongeren goed geregeld zijn, dient er goed overleg met omwonenden te zijn en mogen er geen veiligheidsissues te spelen. Als er een geschikte kleinschalige locatie is, zouden we dit eerst in één pilot kunnen onderzoeken en monitoren.