Wethouders geïnstalleerd, nu aan de slag!

0
2851

Op 8 juni bood VVD-fractievoorzitter Richard Bos het coalitieakkoord ‘Samen blijven bouwen aan een sterk Weststellingwerf!’ aan de gemeenteraad van Weststellingwerf aan. Dit akkoord met de plannen van de Weststellingwerfse VVD, WB, CDA en SDW voor de bestuursperiode 2022-2026 en het proces er naar toe werd kort gepresenteerd aan de raad en de vele aanwezigen op de publieke tribune.

Nieuwe wethouders, raadsleden en duo-commissieleden
Daarna werd het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Daarin VVD-wethouder Roelof Theun Hoen, die tevens 1e locoburgemeester wordt, Mariska Rikkers-Oosterkamp (WB), Hanneke Zonderland (CDA) en Heidi den Hartigh (SDW). We wensen ze veel succes!

Nieuwe wethouders geïnstalleerd. V.l.n.r. Rikkers, Hoen,
Zonderland, Den Hartigh en burgemeester Van de Nadort.

Vervolgens werden VVD’er Ed de Vries en WB’er Emma Winter geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Zij vervangen respectievelijk Hoen en Rikkers in de raad. Tenslotte werden ook de nieuwe duo-commissieleden geïnstalleerd. Zij mogen namens hun fractie ook het woord voeren in de Algemene Commissie vergaderingen. Voor de VVD werden Johan Brandsma en Bert Hermsen geïnstalleerd. Welkom Ed, Johan en Bert.

Emma Winter (WB) en Ed de Vries (VVD) geïnstalleerd als gemeenteraadsleden.
Johan Brandsma (links) en Bert Hermsen geïnstalleerd als
duo-commissielid voor de Weststellingwerfse VVD.

Reacties partijen
Na de presentatie van het coalitieakkoord door fractievoorzitter Bos gaven ook de andere partijen in de raad hun eerste reactie erop. Daarbij bleek er brede steun in de raad voor de koers die de vier partijen inzetten en voort zetten.