Home Blog Pagina 3

1. Jack Jongebloed

Mijn naam is Jack Jongebloed, 54 jaar, getrouwd met Anneke en samen ouders van 2 dochters. Woonachtig in Oosterstreek, als wethouder werkzaam in onze...

Goede digitale en mobiele bereikbaarheid

De VVD heeft afgelopen periode al vaak aandacht gevraagd voor de mobiele en digitale bereikbaar­heid in de gemeente. De komende periode zal hier aandacht...

Een hoger onderhoudsniveau voor wegen en bermen

Om onze begroting op orde te houden hebben we enkele jaren geleden moeten bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Dit betreft onder...

Meer geld voor initiatieven in al onze dorpen inclusief Wolvega en...

Met betrekking tot de dorpen wil de VVD structureel 100.000 euro per jaar vrij maken voor het bestaande dorpenfonds. Dit dorpenfonds is in het...

Een centrummanager die samen met ondernemers gaat werken aan een aantrekkelijk...

Samen met de ondernemers moet er worden gezorgd voor een goed ondernemers­klimaat. De VVD wil dat er een centrummanager wordt aangesteld die samen met...

Verdere verlaging van de woonlasten voor inwoners en ondernemers

De afgelopen periode is er flink gewerkt aan verbetering van de schuldpositie van de gemeente en verlaging van de woonlasten. Deze lijn willen we...

Wethouder Jack Jongebloed maakt rollatorwandeling in centrum Wolvega

In december werd onze wethouder Jack Jongebloed op de kerstmarkt in Wolvega door de heer en mevrouw Slotboom (89 en 82 jaar), woonachtig op...

VVD Weststellingwerf presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Verdere verlaging van de lasten voor inwoners en ondernemers. Een centrummanager die samen met ondernemers gaat werken aan aantrekkelijk winkelcentrum. Meer geld voor initiatieven...

Overdekte zwembaden in Weststellingwerf zijn veilig

Alle drie overdekte zwembaden in de gemeente Weststellingwerf zijn veilig. Er zijn geen onveilige roestvaststalen constructies in de baden meer aanwezig. Dit antwoord gaf...

VVD vraagt aandacht voor belijning op wegen, fietsveiligheid en de aanleg...

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de infrastructuur van Wolvega. Zo is de Heerenveenseweg, de Steenwijkerweg en de Grindweg opnieuw ingericht, is er...