Blijven investeren in de leefbaarheid van onze dorpen 

0
1120

De kleine dorpen en de grotere kernen Noordwolde en Wolvega kennen allen een eigen identiteit, maar maken samen de (stiek’m trots) gemeente Weststellingwerf!

Wat blijft goed 

Met de plaatselijk belangverenigingen en de wijkverenigingen pakken wij uitdagingen en kansen voor de toekomst met beide handen aan. We houden vast aan de dorpencoördinator, want hij hoort wat er in de dorpen speelt en is een belangrijke spil tussen gemeente en de plaatselijk belangverenigingen. 

Wat wordt beter 

Wij willen dat er nog meer geïnvesteerd wordt in verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. Daarom moet de gemeente opnieuw minimaal €100.000 per jaar vrijmaken voor het dorpen- fonds. Wij zijn voor het samen aanpakken van projecten in dorpen. Door het slim combineren van gemeentelijke werkzaamheden met de wensen van het dorp is er veel meer mogelijk. Het is dan wel noodzakelijk dat de wensen van de dorpen in kaart worden gebracht. Daarom stimuleren wij ieder dorp om een eigen toekomstvisie te ontwikkelen. Dorpshuizen krijgen voor hun onderhoud financiële ondersteuning via Harten 10. In Noordwolde en Wolvega blijven we via de projecten Bestemming Noordwolde en Bestemming Wolvega investeren in de fysieke en sociale leefomgeving.