Bestuursvergadering 25 november

0
2320

VVD Weststellingwerf neemt afscheid van Sylvia Heida

Op woensdag 25 november jongstleden hield de VVD Weststellingwerf haar halfjaarlijkse ledenvergadering. Deze vond dit keer plaats in sporthal De Duker in Noordwolde. Tijdens de vergadering werden de leden door fractievoorzitter Roelof Theun Hoen geïnformeerd over de plannen van de landelijke VVD om de hele partijstructuur te wijzigen en over actuele politiek in Weststellingwerf.

Ook werd tijdens de ledenvergadering afscheid genomen van het bestuurslid Sylvia Heida. Zij was meer dan 8 jaar secretaris van het bestuur en heeft in die periode veel voor de VVD betekent waaronder het goed begeleiden van de verkiezingslijsten. Ook werd tijdens de vergadering even stil gestaan bij het afscheid van Silvia Vuist als raadslid en aantreden van Richard Bos als nieuw raadslid.

Vice-voorzitter Johan Brandsma sloot het formele gedeelte af en verwelkomde gastspreekster Miranda Bakker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zij vertelde aan de leden over de enorme druk op het COA om overal opvang te verzorgen voor de toestromende vluchtelingen in Nederland. Daarnaast gaf zij een kijkje achter de schermen van een asielzoekerscentrum. Hoe gaat het dagelijkse leven aldaar. Deze lezing was zeer geslaagd en werd goed ontvangen.