De VVD wil verkenning van het scenario ‘Poort van Friesland’

0
2815

Na bijna 500 jaar als zelfstandige gemeente gefunctioneerd te hebben beraad de gemeenteraad zich over de politiek-bestuurlijke toekomst van Weststellingwerf. Aanleiding hiervoor is het toenemende aantal taken en bevoegdheden waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Iets wat wij als VVD toejuichen omdat wij vinden dat die verantwoordelijkheden ook bij de gemeente horen te liggen. Verantwoordelijkheden omtrent bijvoorbeeld de zorg die inwoners nodig hebben of vraagstukken met betrekking tot ruimtelijke ordening. Het gevolg hiervan is dat gemeenten echter steeds meer specialismen in huis moeten hebben om deze taken ook goed uit te kunnen voeren. En om deze specialismen in huis te hebben worden samenwerkingsverbanden aangegaan of kiezen gemeenten er zelfs voor om te gaan fuseren.

De VVD is ervan overtuigd dat als we niks doen we zonder problemen als Weststellingwerf nog 5 tot 10 jaar vooruit kunnen als zelfstandige gemeente. Er zal nog voldoende bestuurskracht aanwezig zijn om de dienstverlening op peil houden. Maar willen we na die 5 tot 10 jaar nog steeds een organisatie neer kunnen zetten waar vakkundige ambtenaren willen werken, die de best mogelijke dienstverlening kan bieden aan onze inwoners en ondernemers tegen de laagst mogelijke lasten, dan is het nu tijd om een stip op de horizon te gaan zetten. Uitgangspunt bij het zetten van die stip op de horizon zijn altijd onze inwoners en ondernemers.

En om die overheid neer te kunnen zetten ziet de VVD een bestuurlijke fusie op termijn als noodzakelijk. Ooststellingwerf is wat de VVD betreft een partner waar we bestuurlijk mee kunnen fuseren. De gezamenlijke geschiedenis en overeenkomsten in identiteit maken dat de beide Stellingwerven samen in een groter verband de uitdagingen voor de toekomst aan kunnen. Bovendien is er beleidsmatig en in de uitvoering ook al veel samenwerking tussen beide Stellingwerven te zien. Maar een gemeente met 50.000 inwoners is wellicht niet groot genoeg om de uitdagingen voor de toekomst te kunnen borgen. 50.000 inwoners is de onderkant van de hedendaagse norm en zal op bepaalde beleidsterreinen nog steeds leiden tot bestuurlijke samenwerking met gemeenten om ons heen. We zullen daarom op zoek moeten naar nog een partner die ons éxtra kan versterken. Bij de zoektocht naar deze versterking weegt de VVD de economische component sterk mee.

Als stip op de horizon ziet de VVD het meest in het scenario “Poort van Friesland” zoals door het bureau Rijnconsult geschetst. Een bestuurlijke fusie tussen Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen. Dit levert een krachtige gemeente op, met een sterke regionale en zelfs nationale positie precies tussen Friesland, Overijssel en Drenthe in. Een gemeente die de spil kan zijn voor economische en toeristische ontwikkeling. Er is een sterke economische as Heerenveen-Wolvega langs de A32 en ook via de N351 naar de N381 Oosterwolde. Er is een grote rijkdom aan natuur met uitstekende kansen voor toerisme en recreatie en er zijn topsportfaciliteiten zoals een schaatsstadion, een drafbaan en een voetbalstadion. Er is een hoog voorzieningenniveau met een goede balans tussen stedelijk gebied en platteland. De ambtelijke organisatie zal van meer dan voldoende omvang om toekomstbestendig te zijn en kan circa 80% van de uitvoering in eigen hand houden. Ook de gemeente Opsterland, waar we nu al intensief mee samenwerken, zou bij deze fusie betrokken kunnen worden. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om dit voorkeursscenario te gaan verkennen.

 

Lees hier de gehele bijdrage van Roelof Theun Hoen (fractievoorzitter VVD Weststellingwerf):
Bijdrage VVD – Visie Weststellingwerf

Lees hier het rapport van Rijnconsult:
Rapport Rijnconsult – Visie op de toekomst van de gemeente Weststellingwerf

Luister hier het debat terug over de visie op Weststellingwerf zoals gevoerd op 1 februari 2016
http://weststellingwerf.raadsinformatie.nl/vergadering/245863