VVD Weststellingwerf blij met herfinanciering leningen en jaarlijkse besparing van bijna 200.000 euro!

0
2099

Door herfinanciering van haar leningenportefeuille bespaart de gemeente Weststellingwerf bijna € 200.000,- aan rente per jaar. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft gedaan naar aanleiding van vragen van de VVD over dit onderwerp.

“De nagenoeg volledige herstructurering die na de uitkomsten afgelopen week is geëffectueerd heeft een aantal belangrijke voordelen. De renterisico’s naar de toekomst zijn beter gespreid, de kasstromen binnen een boekjaar worden beter verspreid en jaarlijks besparen we bijna € 200.000,- aan rente”, aldus Jack Jongebloed (VVD). De financiële effecten van de herstructurering zullen bij de aanstaande voorjaarsnota en kadernota zichtbaar worden.

“Als VVD Weststellingwerf zijn we erg blij met het behaalde resultaat dat de wethouder heeft weten te bereiken. Hiermee wordt wederom een goede impuls gegeven aan het verlagen van onze schuldpositie”, aldus Roelof Theun Hoen (fractievoorzitter VVD Weststellingwerf). Deze hoofddoelstelling houdt direct verband met de overige twee andere belangrijke doelstellingen namelijk beperking van toekomstige lastendruk voor inwoners en bedrijven en realisatie van het ambitie- en investeringsniveau van de gemeente Weststellingwerf.