Driewegsluis als poort van Friesland

0
2775
Foto v.l.n.r.: Wethouder Jouke Jongsma, wethouder Ooststellingwerf, gedeputeerde Klaas Kielstra en Roelof Theun Hoen, wethouder Weststellingwerf (Foto: Lenus van der Broek)

De gemeenten Weststellingwerf, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland willen hun toeristisch-recreatieve kwaliteiten meer benutten. De gemeenten hebben samen een visie voor het verbeteren van de toeristisch-recreatieve entrees van Zuidoost Friesland opgesteld. Op 18 maart overhandigde wethouder Roelof Theun Hoen (VVD) het rapport ‘Visie Ruimtelijke Ontvangst’ namens de gemeenten aan gedeputeerde Klaas Kielstra van de Provincie Fryslân in het paviljoen Driewegsluis in Nijetrijne.

Het rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst maakt onderdeel uit van het streekagenda project ErVaren en Turf, waarin de provincie investeert. De gemeenten in Zuidoost Friesland willen de watertoerist het land op lokken. Want er is in deze regio ook op het land van alles te beleven.

De verbeteringen van de toeristisch-recreatieve entrees zorgen voor een gastvrije ontvangst van bezoekers. En verwijzen bezoekers door naar alles wat interessant is voor hen en aansluit bij hun wensen. Zo zijn er bijvoorbeeld adviezen in het rapport opgenomen over herkenbaarheid en duidelijke bewegwijzering van de entrees.

De passantenhaven bij Driewegsluis

Driewegsluis is voor veel mensen herkenbaar als de poort naar Friesland en één van de vijf entrees waar de visie zich op richt. In de Weststellingwerfse coalitie is afgesproken om Driewegsluis voor dit doel meer te ontwikkelen. Daarvoor is nu weer een stap gezet.

De andere entree locaties in Zuidoost Friesland zijn Akkrum, Appelscha, Bakkeveen en Drachten.