VVD: Geen nieuwe proefboringen naar aardgas in Weststellingwerf

0
2448

De VVD en haar coalitiegenoten CDA en WB willen geen nieuwe proefboringen meer naar aardgas in Weststellingwerf. Daarom stellen zij voor het huidige gemeentelijke beleid rond proefboringen naar aardgas te wijzigen. VVD-gemeenteraadslid Aukje Kroondijk: “Er komt steeds meer inzicht in de risico’s en de schade bij gaswinning en op termijn wordt de gaswinning in Nederland sowieso afgebouwd en staan we – ook als Weststellingwerf – voor de uitdaging toe te werken naar een aardgasvrije gemeente. Dit is een eerste stap daar naar toe.”

In het huidige beleid is vastgelegd dat de gemeente positief tegenover locaties voor proefboringen naar aardgas en/of aardgaswinning staat. Het rijksbeleid staat dat ook toe; dat zegt concreet over de kleine gasvelden: Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas, is gaswinning uit bestaande kleine velden nog noodzakelijk. In de kleine velden – ook in Weststellingwerf – wordt gas gewonnen zolang dat nodig is en veilig kan.

VVD raadslid Aukje Kroondijk

“Juist het gebrek aan veiligheid en het ontbreken van een goede schaderegeling levert in het noorden veel proteststemmen op. De rijksoverheid werkt aan een schaderegeling, maar vooralsnog laat deze op zich wachten,” licht Kroondijk toe. “Momenteel ligt er bijvoorbeeld een aanvraag voor een proefboring vanuit de gemeente Weststellingwerf naar gasvelden in een buurgemeente. De buurgemeente kan hier niet op sturen. Ook dat vinden wij een onwenselijke situatie waar we iets aan willen doen. Wij zitten in de raad om in het belang van onze inwoners de juiste besluiten te nemen.”

VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang willen daarom toekomstige nieuwe proefboringen in Weststellingwerf voorkomen door middel van het wijzigen van het gemeentelijk beleid. Het voorstel zal worden besproken in de gemeenteraadsvergadering van 4 maart aanstaande.