VVD: blij met extra geld en nieuwe invulling Dorpenfonds

0
2744

Het Dorpenfonds in Weststellingwerf wordt voortaan jaarlijks gevuld met 100.000 euro voor initiatieven die de leefbaarheid en/of sociale samenhang in de dorpen en wijken in onze gemeente verbeteren. Verdeeld over een werkbudget voor de Plaatselijk Belangen en een projectenbudget. “Het Dorpenfonds zorgt voor een nauwe samenwerking tussen gemeente, dorpen en inwoners bij de uitwerking van goede ideeën,” aldus VVD-fractievoorzitter Richard Bos. “En die ideeën zijn er genoeg in onze dorpen. Het Dorpenfonds en de dorpswethouders zijn speerpunten voor de VVD. We hebben voor deze ophoging van het dorpenfonds gepleit in ons verkiezingsprogramma en zijn blij dat het nu met een nieuwe invulling ook echt van start gaat.”

Het College heeft de raad een voorstel gedaan om jaarlijks alle Plaatselijke Belangen en wijkverenigingen en de Vereniging Kleine Dorpen (VKD) een werkbudget te geven, dat ze zelf op basis van vertrouwen en naar eigen goeddunken kunnen inzetten voor de leefbaarheid in het dorp en voor haar inwoners. Het gaat om bedragen van 1.500, 1,750 en 2.000 euro per jaar, afhankelijk van het aantal inwoners. De VKD krijgt jaarlijks 2.500 euro om haar zeer gewaardeerde en stimulerende rol naar de dorpsbelangen te kunnen blijven vervullen. Een overzicht van de bedragen per dorp staat hieronder. De dorpsbelangen hebben al laten weten zeer tevreden te zijn met deze ontwikkeling. De VVD is dat ook.

Het resterende budget (circa 60.000 euro) is beschikbaar voor grotere plannen en daarvoor kan een subsidieverzoek dorpenfonds worden ingediend. Idee daarbij is dat dit budget ondersteunt bij het vinden van cofinanciering of subsidies vanuit andere fondsen of instellingen. Als vliegwiel voor omvangrijkere projecten. De gemeenteraad stemde op 18 maart in de Algemene Commissievergadering in met dit voorstel dat op 1 april in de raadsvergadering zal worden bekrachtigd.

Ook in 2019 zal het werkbudget al uitgekeerd worden aan de dorpsbelangen, wijkverenigingen en VKD én is er 60.000 euro beschikbaar voor grotere projecten in de dorpen en wijken van Weststellingwerf. De VVD verwacht een toename van het aantal projecten. “Omdat er veel creatieve ideeën in de dorpen leven, die kunnen nu beter ondersteund worden,” aldus Bos.

Heeft u zelf een goed idee of plan, meldt u zich dan bij de dorpencoördinator van de gemeente.