Gemeente beoordeelt aanvragen geitenhouderij opnieuw

0
2943

Het College van B&W van Weststellingwerf beoordeelt twee eerder geweigerde vergunningsaanvragen voor geitenhouderijen opnieuw, zo liet zij recent weten na een uitspraak van de Raad van State.

In Weststellingwerf geldt per 23 april 2021 een voorlopige stop op geitenhouderijen. De gemeenteraad nam dit besluit vanwege mogelijke negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden van geitenhouderijen. De gemeente Weststellingwerf heeft daarop enkele (reeds gedane) aanvragen voor geitenhouderijen geweigerd en buiten behandeling gelaten op basis van het voorzorgsbeginsel. De Weststellingwerfse VVD heeft eerder schriftelijk aan het College vragen gesteld of deze werkwijze van het weigeren van reeds eerder gedane aanvragen wel kon.

De Raad van State heeft nu besloten dat dit niet mag. Het College van burgemeester en wethouders gaat mede daarom de twee aanvragen daarom nu opnieuw beoordelen en is van plan om de vergunningen alsnog te verlenen. Het betreft aanvragen voor uitbreiding van een geitenhouderij in Oldeholtpade en die voor het oprichten van een geitenhouderij in De Hoeve.

De aanvragers hadden al bezwaar ingediend tegen het weigeren van de vergunning. Door de uitspraak van de Raad van State in de zaak ‘Abcoude’ houden de besluiten van de gemeente Weststellingwerf om deze aanvragen buiten behandeling te laten en een aanvraag te weigeren dus niet meer stand. Deze besluiten mogen volgens de Raad van State niet genomen worden op basis van het voorzorgsbeginsel. Het voorzorgsbeginsel houdt in dat iets uit voorzorg wordt nagelaten zodat eventuele negatieve gevolgen niet kunnen optreden.

“De VVD is tevreden met deze uitkomst. De regels voor inwoners en bedrijven horen niet tijdens het spel te worden veranderd en de gemeente is daar nu op aangesproken,” aldus raadslid Kroondijk, die hier namens de VVD-fractie vragen over stelde. De veranderende houding van het College is mede op basis van een recente uitspraak van de Raad van State (ECLI:N:RVS:2022:581). “Tegelijkertijd verandert dit niets aan het raadsbesluit dat er voorlopig geen nieuwe aanvragen voor geitenhouderijen in behandeling worden genomen, dit in afwachting van nadere ontwikkelingen en rapporten rond gezondheidseffecten voor omwonenden,” aldus Kroondijk.