Ger Jaarsma verkenner nieuwe coalitie

0
3183
De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft Ger Jaarsma (foto) aangesteld als verkenner voor een nieuwe coalitie. Jaarsma heeft als opdracht om te komen tot een advies over welke partijen het beste met elkaar om tafel kunnen gaan zitten om de nieuwe coalitie voor de bestuursperiode 2022-2026 te vormen. Een motie met die strekking van de Weststellingwerfse VVD werd in de raadsvergadering van 30 maart jl. unaniem aangenomen.

Ger Jaarsma is momenteel voorzitter van de Pensioenfederatie en bekleedt daarnaast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies. In eerdere functies was hij onder meer voorzitter van de NVM en directievoorzitter bij de Kredietbank Nederland. Ook was hij voorzitter van de VVD in Friesland en zat hij als penningmeester in het hoofdbestuur van de landelijke VVD.

“De raadsbrede steun voor Ger Jaarsma als verkenner is goed te verklaren,“ aldus VVD-fractievoorzitter Roelof Theun Hoen. “Jaarsma heeft zijn sporen verdiend en heeft grote kwaliteiten om vaak uiteenlopende belangen en partijen bij elkaar te brengen in het gemeenschappelijk belang. Dat komt in onze gemeente goed van pas, omdat we op zoek zijn naar een krachtige coalitie met liefst zo breed mogelijk draagvlak.”

De Weststellingwerfse VVD is na de verkiezingen van 16 maart jl. de grootste partij in de gemeenteraad en heeft met steun van alle andere partijen het voortouw genomen in het proces om te komen tot een nieuwe coalitie. In de motie krijgt Jaarsma als opdracht mee een advies uit te brengen welke partijen met elkaar om tafel zouden kunnen gaan zitten om tot een coalitie te komen voor de bestuursperiode 2022-2026 in Weststellingwerf. De raad wil nadat het advies van verkenner Jaarsma is opgesteld met hem en elkaar in debat over dit advies en daarna onder leiding van de VVD het inhoudelijke onderhandelingsproces opstarten.