Jaarrekening 2017 en Voorjaarsnota vastgesteld

0
2679

In de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer heeft de raad ingestemd met de jaarrekening over 2017 en de voorjaarsnota 2018. Over 2017 maakte wethouder Jack Jongebloed (VVD) eerder al bekend dat er een positief resultaat was van een kleine 8 ton euro.

De VVD-fractie is hier tevreden over en blikte daarnaast nog eens terug op de afgelopen coalitieperiode. In die periode is de schuldpositie van Weststellingwerf aanzienlijk verbeterd, zijn de rentelasten fors verlaagd en is de gemeentelijke opbrengst voor ozb niet verhoogd. Bovendien is de afvalstoffenheffing in 2017 ook gelijk gebleven. Zaken waar de VVD zeer voor gepleit heeft en blijft pleiten.

In de voorjaarsnota zitten een aantal kostenposten die niet voorzien waren en voor een bijstelling van de begroting hebben gezorgd. In de raadsvergadering op 2 juli werd hierover uitgebreid gedebatteerd. Ook loopt het nieuwe College van VVD, CDA en WB vast vooruit op uitvoering van een aantal belangrijke punten uit het coalitieakkoord, zoals het ondersteunen van ondernemers in onze gemeente en projecten op het vlak van de energietransitie.

Ook stemde de raad in met het voorstel van CDA, VVD en WB om een bestemmingsreserve investeringsambities in te stellen. Dit is van belang omdat we ambities willen kunnen realiseren op basis van wensen en behoeften van initiatiefnemers. Hiermee werd de jaarrekening vastgesteld. Met enkele wijzigingen is ook de voorjaarsnota vastgesteld.