Nieuw beleid voor gaswinning in Weststellingwerf

0
2899

Op dinsdag 11 juni heeft de gemeenteraad van Weststellingwerf ingestemd met het nieuwe beleid voor gaswinning in de gemeente. De VVD had in maart dit jaar in een unaniem aangenomen motie voorgesteld om het gemeentelijk beleid van positief tegenover nieuwe locaties/(proef)boringen naar aardgas om te zetten naar negatief. Dat is nu gebeurd.

“Hier hebben we hard aan gewerkt. In zeer korte tijd is het gemeentelijk beleid 180 graden gedraaid. Complimenten hiervoor. Dit is een mijlpaal waar best even bij stil gestaan mag worden,” aldus VVD-woordvoerder Aukje Kroondijk in de raadsvergadering. “Het College en de raad stellen het belang, de veiligheid en gezondheid van onze inwoners daarmee voorop.”

De VVD had nog een aantal wensen en zorgpunten bij het voorstel van het College voor het nieuwe gaswinningsbeleid. Met de toezeggingen van wethouder Zonderland dat het voorzorgsbeginsel bij iedere aanvraag wordt betrokken, dat er meer en gestructureerd juridisch samengewerkt zal worden met buurgemeenten die ook met gaswinning te maken hebben en dat het beleid verder verbeterd kan worden op het moment dat het nodig is, kon de VVD instemmen met het voorstel. Ook alle andere partijen steunden het voorstel van het College.

Daarmee kiest Weststellingwerf vanaf nu voor een negatief beleidsstandpunt inzake ontwikkelingen op het gebied van gaswinning in de gemeente.