Nieuwe fractie in gemeenteraad

0
3507

Op 31 mei zijn Edwin Bathoorn en Jesper Kraakman als gemeenteraadslid geïnstalleerd. Zij nemen de plek in van Jack Jongebloed en Roelof Theun Hoen, die beide als wethouder plaats nemen in het nieuwe College van B&W, waarin de VVD samen werkt met CDA en Weststellingwerfs Belang.

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 waren Aukje Kroondijk, Ed de Vries en Richard Bos al geïnstalleerd als raadslid. In de raad van 31 mei werd ook Sylvia Heida geïnstalleerd als duo-Commissielid. Zij mag in de Algemene Commissie ook namens de VVD het woord voeren.

Op de foto van links naar rechts: Jack Jongebloed, Roelof Theun Hoen, Aukje Kroondijk, Ed de Vries, Richard Bos, Edwin Bathoorn, Jesper Kraakman en Sylvia Heida.