VVD, CDA en WB sluiten coalitieakkoord voor Weststellingwerf: ‘Samen werken, gewoon doen’

0
3649

VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang (WB) hebben in het coalitieakkoord ‘Samen werken, gewoon doen’ hun ambities voor Weststellingwerf voor de komende vier jaar beschreven. Daadkracht, Netwerk en Ambitie – kortweg DNA – vormt de rode draad van het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. De coalitiepartijen kiezen voor een open, benaderbare en laagdrempelige bestuursstijl, dichtbij de samenleving. Dit betekent dat initiatieven de ruimte krijgen en dat de eigen kracht van dorpen en wijken gekoesterd wordt.

Weststellingwerf moet een gemeente zijn die aansluit op de kracht, de kennis en de initiatieven uit de gemeenschappen. Hierbij past een gemeente die met haar inwoners meedenkt, transparant is en afspraken nakomt. Die regelgeving vermindert waar dat kan. En waar dat niet kan, wel probeert om de regels gemakkelijker en toegankelijker te maken.

Iedereen doet mee
De ambities van de coalitiepartijen worden in het akkoord op hoofdlijnen beschreven. Een daarvan is dat iedereen meedoet. Op het gebied van (jeugd)zorg en welzijn, maar ook op het gebied van werk. Dat betekent onder meer mensen bijstaan op weg naar werk, in plaats van bijstand. Kunst en cultuur versterkt volgens de nieuwe coalitie de gemeenschapszin, zeker wanneer inwoners daar met elkaar invulling aan geven. Sport en bewegen moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.

Ondernemersklimaat
Het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector, de industrie en de dienstverlening zijn de banenmotor van Weststellingwerf. Met onder meer een ondernemerscoördinator als Stellingwerver smeerolie tussen ondernemers en overheden en een vestigingspremie voor startende ondernemers willen de coalitiepartijen werken aan het ondernemersklimaat. Een centrummanager moet met ondernemers zorgen voor aantrekkelijk kernwinkelgebied. Daarnaast staat de nieuwe coalitie voor ruimte en waardering voor agrarische ondernemers, waarbij een goede afstemming met de gemeenschap van belang is.

Wonen in dorpen en wijken
In de dorpen en wijken moet het goed wonen, recreëren en werken zijn. Dat betekent dat de gemeente ideeën en initiatieven van inwoners stimuleert en faciliteert. Hiervoor wordt meer menskracht en geld ter beschikking gesteld. De wethouders gaan ook gebiedsverantwoordelijkheid dragen. Het wonen in Weststellingwerf moet ook aantrekkelijk en betaalbaar blijven. De coalitie wil werken aan onder meer veiligheid, voldoende woningaanbod voor mensen in verschillende levensfasen, verlaging van de woonlasten, goede mobiele en digitale bereikbaarheid, goed onderhouden wegen en goede bereikbaarheid via het spoor. Daarnaast moeten ook stappen gezet worden om energieneutraal te worden en afval te verminderen.

Download en lees hier ons coalitieakkoord met daarin de plannen voor de komende vier jaren >>>  Coalitieakkoord VVD – CDA – WB