Ontwikkeling centrum Wolvega nu echt van start

0
3181

Het project centrumontwikkeling Wolvega is nu echt in gang gezet. De gemeenteraad stemde er mee in dat er 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld uit het budget voor de investeringsambities van dit College om te werken aan deze ambitie.

“Met dit bedrag kan het proces om te komen tot een uitvoeringsplan voor het centrum van start. Omdat de gemeente niet de kennis en expertise in huis heeft, worden hiervoor deskundigen ingehuurd, die ruime ervaring hebben met zulke processen. Belangrijke opdracht voor hen is om draagvlak te krijgen voor de plannen bij ondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren, inwoners en bezoekers,” aldus VVD-fractievoorzitter Richard Bos.

De VVD gaf daarnaast aan dat er niet alleen naar de (her)inrichting van de winkelstraat moet worden gekeken, maar ook breder naar de parkeermogelijkheden en verkeerscirculatie er omheen. En dat er vooral eerst een antwoord moet komen op de vraag wat voor winkeldorp we willen zijn.

Afgelopen week werd bekend dat de gemeenten in Zuidoost Friesland 25 miljoen euro krijgen van het rijk voor projecten die ingediend waren als zogenaamde ‘regio-deal’. Naast het winkelcentrum, zijn het fietspad langs de Linde en de ontwikkeling van Driewegsluis hier ook voor aangemeld. “Een mooi extraatje in de plannen die er liggen en waar ons College dus slim heeft ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen,” aldus Bos. “Alles in ogenschouw nemend heeft de VVD er vertrouwen in dat met dit raadsbesluit een goede basis gelegd wordt voor een hernieuwd en aantrekkelijk winkelcentrum in Wolvega. We wensen het College en het team dat hiermee aan de slag gaat veel succes. We kijken uit naar het resultaat en dat is sneller dan je denkt, want over een jaar al spreken we er over in de raad.”