VVD: uitstel lokale belastingen voor Weststellingwerfse ondernemers

0
2634

De afgelopen week zijn de effecten van het coronavirus in Nederland stevig voelbaar. Veel mensen zijn ziek of besmettelijk. Hierdoor zijn door de overheid stevige maatregelen afgekondigd in het belang van de volksgezondheid. Het is belangrijk dat deze worden nageleefd. De gezondheid van mensen staat voorop. Ook in Weststellingwerf.

Tegelijkertijd ziet de VVD dat ondernemers veel producten of onderdelen niet of niet tijdig geleverd krijgen doordat ze bijvoorbeeld uit China moeten komen en fabrieken daar weken lang stil hebben gelegen of nog steeds liggen, andere leveranciers niet kunnen leveren of omdat medewerkers gedwongen thuis moeten blijven.

VVD fractievoorzitter Richard Bos: “Onze inwoners wordt sinds vorige week aangeraden sociale contacten te vermijden en bijeenkomsten en evenementen gaan niet door. In het belang van de volksgezondheid is dit terecht en nodig. Echter, ondernemers hebben hier wel last van en kunnen daardoor in acute liquiditeitsproblemen komen. De VVD wil ondernemers in Weststellingwerf daarom een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden en heeft daarom een aantal vragen gesteld en voorstellen gedaan aan het College van B&W om ondernemers waar nodig te ondersteunen.”

Vragen en voorstellen VVD Weststellingwerf aan College van B&W:

  • Bent u het met de VVD eens dat onze lokale ondernemers door de coronamaatregelen getroffen (kunnen) worden in hun inkomsten en er daardoor bij ondernemers acute liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan?
  • Deelt u de mening van de VVD dat onze lokale ondernemers steun verdienen bij het opvangen van de negatieve effecten van de noodzakelijke maatregelen voor bestrijding van het coronavirus?
  • Afgelopen maand zijn de gemeentelijke belastingaanslagen (zoals OZB, reclame- en precariobelasting) op de mat gevallen bij onze ondernemers. Is het College bereid om ondernemers waar nodig enige verlichting te bieden door bijvoorbeeld uitstel van betaling te geven aan ondernemers die acute liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis, zodat ze deze moeilijke periode door kunnen komen? Dit in navolging van de Belastingdienst die voor ondernemers uitstel van BTW en andere belastingen geeft.
  • De OZB kan in 10 termijnen betaald worden, is het College bereid dit in voorkomende gevallen ook voor de andere belastingen mogelijk te maken? En zo ja, is het College bereid de ondernemers in onze gemeente hier op de kortst mogelijke termijn proactief op te wijzen?
  • Ziet het College nog andere mogelijkheden om lokale ondernemers te ondersteunen in deze overmachtssituatie?

De VVD fractie verneemt graag snel van het College van B&W hoe hier invulling aan zal worden gegeven.