Vandalen moeten betalen!

0
2581

De VVD heeft met boosheid en teleurstelling kennis genomen van het feit dat de plaggenhutten aan de Spokeplas in Noordwolde vorige week zondagnacht wederom doelwit zijn geworden van vernielingen. Vorig jaar werden de plaggenhutten ook al vernield. “Wij zijn wederom geschokt door vernielingen bij Spokeplas”, aldus Geppie Jorritsma (raadslid VVD Weststellingwerf). Gedeelten van de plaggen liggen er af, verschillende palen van het dak en de ingang zijn weggehaald en de plastic ramen zijn verdwenen.

Na overleg tussen Staatsbosbeheer en de organisatie van het Zomerfestival, die deze plaggenhutten gebruikt, is besloten om bouwhekken te plaatsen. In nader overleg zal worden bekeken wat er definitief met de plaggenhutten gaat gebeuren. De VVD vindt het erg jammer dat de plaggenhutten niet meer toegankelijk zijn en mogelijk ook niet meer gebruikt kunnen worden voor het Zomerfestival.

Naast de vernielingen van de plaggenhutten moest ook de kiosk het ontgelden. De rolluiken zijn totaal vernield en in de Spokeplas teruggevonden. “De daders moeten zo snel mogelijk opgepakt en bestraft worden. Bij vandalisme in de openbare ruimte moet de gemeente te allen tijde de schade verhalen op de daders. Indien dit door minderjarigen is gepleegd dienen de ouders hier actief door de gemeente op aangesproken te worden en financieel voor aansprakelijk gesteld worden”, aldus Roelof Theun Hoen (fractievoorzitter VVD Weststellingwerf).

VVD Weststellingwerf heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 37 Reglement van Orde

 

1.     Zijn de vandalen inmiddels gepakt?

2.     Is het bekend hoeveel de schade van de vernielingen aan zowel de plaggenhutten als aan de kiosk bedraagt? Zo ja, hoeveel?

3.     Bent u met de VVD van mening dat de schade op de daders verhaald moet worden?

a.     Zo ja, hoe gaat u dat realiseren?

b.     Zo nee, waarom niet?

4.     Zijn er tussen de gemeente en Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over de veiligheid en het houden van toezicht bij de Spokeplas?

a.     Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt?

b.     Zo nee, is de gemeente bereid afspraken met Staatsbosbeheer te maken over veiligheid en het houden van toezicht bij de Spokeplas?

5.     Hoe kijkt de gemeente (en Staatsbosbeheer) aan tegen het plaatsen van camera’s bij de Spokeplas (bijvoorbeeld op en rondom de kiosk) om vandalisme tegen te gaan dan wel om de daders van vandalisme sneller te kunnen traceren?

6.     Is inmiddels bekend wat er met de plaggenhutten gaat gebeuren?

 

 

Indiener(s) VVD – Geppie Jorritsma-Postma

VVD – Roelof Theun Hoen

 

Datum 25 juli 2016

 

Foto: Omrop Fryslân / Onno Falkena

 

Media:

Omrop Fryslân: Laat vandalen schade aan plaggenhutten zelf betalen

Stellingwerf: VVD: Daders vernielingen Spokeplas moeten bestraft worden

Leeuwarder Courant: Plaggenhutten weer vernield