VVD levert twee wethouders in het nieuwe college van Weststellingwerf

0
3883

De kandidaat-wethouders van het nieuwe college van burgemeesters en wethouders (B&W) in de gemeente Weststellingwerf zijn bekend. Het nieuwe college wordt gevormd door Weststellingwerfs Belang, CDA en VVD. In het nieuwe college leveren het CDA en Weststellingwerfs Belang beide één wethouder en de VVD twee wethouders. De totale formatieomvang van het college zal 3,2 fte gaan bedragen.

Namens Weststellingwerfs Belang treedt Mariska Rikkers-Oosterkamp (40) toe tot het college. Rikkers is sinds 2014 raadslid in Weststellingwerf en is de huidige fractievoorzitter. Zij is onderneemster in Wolvega. Rikkers zal voor 0,6 fte het wethouderschap gaan vervullen. Weststellingwerfs Belang krijgt onder andere portefeuilles op het gebied van duurzaamheid, afval, jeugd en ouderen.

Voor het CDA treedt Hanneke Zonderland (58) toe tot het college. Zij was van 1998 tot 2014 CDA-raadslid in Weststellingwerf, waarvan 4 jaar fractievoorzitter. In het dagelijks leven is Zonderland praktijkmanager in de huisartsenzorg. Zonderland gaat voor 1,0 FTE aan de slag. Het CDA krijgt onder andere portefeuilles op het gebied van het sociaal domein, wonen en leefomgeving.

Namens de VVD zullen Jack Jongebloed (54) en Roelof Theun Hoen (35) tot het college gaan toetreden. Jongebloed is sinds 2010 wethouder in Weststellingwerf. Hoen is sinds 2010 raadslid in Weststellingwerf en de huidige fractievoorzitter van de VVD. Hij is tevens beleidsadviseur bij de VVD in de Provinciale Staten van Fryslân. Jongebloed en Hoen zullen ieder voor 0,8 fte aan de slag gaan. De VVD krijgt onder andere portefeuilles op het gebied van financiën, onderwijs, verkeer & vervoer en recreatie & toerisme.

Bij de samenstelling van het nieuwe college is vooral gezocht naar verandering. Het nieuwe college moet een bestuursstijl hebben van samenwerking, daadkracht en in kunnen spelen op de initiatieven vanuit de samenleving. Een team dat een weerspiegeling is van de samenleving waarbij ook vrouwen een rol en positie moeten hebben in het openbaar bestuur. Met deze vier wethouders gaan we de ambities die we in ons coalitieakkoord presenteren tezamen met de uitdagingen die op ons af komen volenergie en vertrouwen tegemoet.

Op 31 mei zullen de kandidaat-wethouders worden geïnstalleerd in een extra raadsvergadering. Tijdens deze raadsvergadering zal ook het coalitieakkoord worden besproken. Dit akkoord zal volgende week door de onderhandelaars worden gepresenteerd.