VVD en CDA nemen samen leiding bij collegevorming

0
3658

VVD en CDA nemen in Weststellingwerf samen het voortouw bij de vorming van een nieuw college. Dat bleek tijdens een raadsvergadering donderdagavond.

Volgens Roelof Theun Hoen (VVD) zijn de verschillen tussen die partijen het kleinst en hebben bijna alle partijen de voorkeur uitgesproken voor een college met in ieder geval deze twee partijen. VVD en CDA gaan dus op basis van nieuwe gesprekken bepalen wie er verder nog mag aanschuiven.

Meer verantwoordelijkheid bij burgers

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) moet op basis van de gesprekken die de VVD eerder voerde vrezen voor deelname aan het college. Diverse fracties willen namelijk toe naar een andere bestuurscultuur en vinden dat SDW daar te weinig bij aansluit. Ook de VVD wil die verandering: niet een bestuur dat regisseert, maar eentje die faciliteert: leg meer verantwoordelijkheid bij de burgers. SDW-lijsttrekker Cor Trompetter sputterde tegen. Hij stelde dat bij het opstellen van de omgevingsvisie onder zijn verantwoordelijkheid als (PvdA)wethouder juist een andere bestuurscultuur wordt bepleit. Hij wilde weten of VVD en CDA het nog steeds zinvol vinden om met SDW in gesprek te gaan. Dat vond de VVD en ook het CDA gooit de deur voor SDW nog niet dicht, maar stelt dus wel voorwaarden.

Breed draagvlak

Cor Trompetter SDW) miste in het verslag van de VVD de voorwaarden dat recht gedaan zou moeten worden aan de verkiezingsuitslag en de noodzaak om te komen tot een college met een breed draagvlak in de raad. De SDW heeft immers vijf zetels en kreeg de meeste stemmen. Volgens Hoen is het niet zo dat een college zonder SDW geen recht zou doen aan de uitslag. Op basis van de gesprekken zouden volgens hem 14 van de 21 raadsleden een andere keuze voorstaan, dus een college zonder SDW. Er zijn volgens de VVD zeker combinaties denkbaar zonder de SDW. En waar de inhoudelijke verschillen tussen VVD en CDA het kleinst zijn, zouden die tussen VVD en SDW volgens Hoen juist het grootst zijn. De VVD had dus op basis van de genoemde argumenten donderdagvond al de deur voor de SDW dicht kunnen gooien, maar deed dat niet.

Stabiliteit

De stabiliteit van het nieuwe college gaat volgens VVD’er Hoen een grote rol spelen. Het uit drie partijen voortgekomen SDW wordt door bijna alle partijen als een risico gezien als het gaat om stabiliteit. Volgens Cor Trompetter is juist een college van VVD, CDA en SDW het meest stabiel en zijn de inhoudelijke verschillen best overbrugbaar. Dat zou betekenen dat SDW zeker voor het CDA afstand moet doen van een belangrijk punt in haar verkiezingsprogramma. SDW wil de grens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand op het niveau van 130% brengen. Voor diverse andere fracties is dat onbespreekbaar.

Capabel

Volgens de VVD zal er echter bij de keuze voor een derde collegepartner zeker ook gelet worden op het kunnen leveren van capabele wethouders. En dat is een zeer belangrijke uitspraak, die Cor Trompetter hoop mag geven voor een vervolg op zijn carrière van twaalf jaren als wethouder. Weststellingwerfs Belang wordt door diverse fracties naar voren geschoven als derde partner, maar die partij noemt vooralsnog geen namen van kandidaat-wethouders. Misschien is dat voor de VVD reden de SDW-deur niet dicht te gooien. En misschien is dat de reden dat Trompetter toch vol vertrouwen naar huis zei te gaan.

 

Bron: De Stellingwerf