VVD neemt voortouw bij verkennende gesprekken over coalitievorming

0
3175

Op vrijdag 6 april vinden er verkennende gesprekken plaats tussen de VVD en de andere raadsfracties.  Tijdens de eerste openbare duidingsbijeenkomst op 29 maart waren de meeste partijen van mening dat de VVD het voortouw moest nemen om een nieuwe coalitie te vormen. De VVD heeft alle partijen die nu in de raad zitten voor een informatieronde uitgenodigd.

Roelof Theun Hoen en Jack Jongebloed van de VVD spreken vrijdag met de zes andere partijen van de raad: SDW, CDA, GroenLinks, Weststellingwerfs Belang, Blijf Stellingwarfs en D66. “De gesprekken zullen gaan over het nieuw te sluiten coalitieakkoord en de mogelijke samenstelling van een nieuw te vormen coalitie en college. Het is de bedoeling dat de gesprekken leiden tot een voorstel van de VVD om met een aantal partijen de onderhandelingen te starten. Tijdens de informerende gesprekken op vrijdag zal er nog niet worden onderhandeld”, aldus Roelof Theun Hoen.

De partijen krijgen allemaal ter goedkeuring een verslag van hun gesprek. De VVD zal op basis van de gesprekken verslag doen van de uitkomst van de gesprekken tijdens een openbare bijeenkomst, die rond half april zal plaatsvinden.